Terveysteknologian erityispiirteet huomioitava hankintalain uudistamisessa

Uutiset

Hankintalain uudistaminen on käynnissä. Sailab – MedTech Finland ry on muistuttaa terveysteknologian erityispiirteiden huomioimisesta hankintalakia uudistettaessa.

Kirjeessään työllisyyden ja yrittäjyyden ministeriryhmän jäsenille Sailab – MedTech Finland ry korostaa lääkinnällisten laitteiden hankinnoissa huomioitavista erityispiirteistä:

  • Potilasturvallisuuden varmistaminen
  • Lääketieteellinen käyttö ja kliininen osaaminen
  • Laitteen saattaminen markkinoille asetusten vaatimusten mukaisesti
  • Terveysteknologiaan vaikuttava suora ja välillinen sääntely.

Hankintojen suunnittelu on avainasemassa terveysteknologian hankintojen onnistumisessa

Hankintalain uudistamisessa Sailab – MedTech Finland ry korostaa markkinavuoropuhelun roolia. Järjestön keskeiset viestit hankintalain uudistamiseen:

  • Markkinakartoitukselle ja markkinavuoropuhelulle vahvempi rooli: terveysteknologia on Euroopan toiseksi eniten patentoitu ala, markkina muuttuu nopealla tahdilla sekä tuotteiden että yritysten osalta.
  • Terveysteknologian suora sääntely on huomioitava: Lain perustelutekstissä on syytä korostaa MD- ja IVD -asetusten vaatimukset mm. terveysteknologian huollolle, valmistajan vaatimusten huomioinnille ja koulutukselle.
  • Innovaatioiden käyttöönottoon kannustava laki: Terveysteknologian kehittyy nopeasti ja alan investointipotentiaali Suomeen on merkittävä.

Hankintalain uudistamista valmisteleva työryhmä jatkaa työtään marraskuun 2024 loppuun. Hallituksen esitys hankintalain uudistamisesta on odotettavissa vuoden 2025 aikana.

 

Lisätietoja

Hanna Hietala

Hanna Hietala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

+358 41 544 95 00