Tekoälyn huikea hyötypotentiaali terveydenhuollossa

Uutiset

Haluaisitko avatarisi mukaan polvileikkaukseen kertomaan mitä tapahtuu toimenpiteen aikana tai tekoälyn toiseksi silmäpariksi röntgenkuvaasi tulkitsemaan?  

Tekoälyn hyödyntäminen terveysteknologiassa on ollut arkipäivää jo pitkään. Mutta miten tekoälyä käytetään tänä päivänä ihmisten terveyden hoidossa? 

Terveysteknologian Euroopan kattojärjestö MedTech Europe kuvasi selvityksessään erilaisia tekoälyä koskevia käyttötapauksia Euroopassa ja laski myös arviot niiden hyödyistä.  

 • Turvasensoreita sisältävät laitteet käyttävät tekoälyä ennustamalla ja havainnoimalla ympäristöä ja ihmistä, ehkäisten esimerkiksi kaatumisia (älylattiat, kellot).  
 • Kuvantamisessa tekoäly voi tunnistaa ihon ja kudosten poikkeavuuksia ja ennustaa esimerkiksi sepelvaltimotaudin puhkeamisen todennäköisyyttä.  Myös röntgenkuvien ottaminen nopeutuu tekoälyn avustuksella ja vähentää siten ihmiselle kuvantamisesta koituvaa vaarallista säteilyä.
 • Laboratoriossa tekoäly on varsin toimelias työkaveri. Se pystyy analysoimaan näytteitä tarkasti ja tunnistamaan niistä poikkeavuudet. Se tunnistaa esimerkiksi ne genomivariantit, jotka liittyvät syöpiin ja perinnöllisiin sairauksiin ja pystyy näiden tietojen pohjalta ehdottamaan ihmiselle yksilöllistä ja optimaalista lääkekombinaatiota.  
 • Tekoäly tekee myös fysiologista seurantaa eli esimerkiksi silmiä seuraavat teknologiat pystyvät tunnistamaan retinopatiaa (verkkokalvosairaus) ja diabetesta. 
 • Virtuaalinen terveysavustaja pystyy auttamaan kirjoitustyössä ja siirtämään ja tallentamaan terveydenhuollon ammattihenkilön puheen ja tekstin oikeassa muodossa oikeaan paikkaan. Tekoäly voi myös vastata potilaan kysymyksiin ja toimia assistenttina muistutellen tulevista kontrollikäynneistä ja laboratorioajoista.  
 • Avatarin voi ottaa mukaan vaikkapa polvileikkaukseen. Tekoäly opastaa asiakasta läpi koko leikkaustoimenpiteen, kertoo mitä seuraavaksi tehdään ja miten asiakkaan pitää toimia. Leikkauksen jälkeen tekoäly tarjoaa ohjeistusta ja tukea kotihoitoon.   

Kaikkia edellä mainittuja palveluja ei välttämättä ole saatavilla vielä läheisestä terveyskeskuksesta, sairaalasta taikka yksityiseltä lääkäriltä, mutta ne ovat jo käytössä olevaa teknologiaa.  

Paljonko tekoäly säästää?  

Tekoälyllä saavutetaan sekä euromääräisiä että ajallisia hyötyjä. Säästöjen todentamisen haasteena on se, että kustannus-hyötyanalyysejä ei tehdä riittävästi eikä systemaattisesti. MedTech Europen selvityksessä on kahdeksan eri käyttötapauksen kautta laskettu arviot tekoälyn tuottamista hyödyistä. Hyödyt on laskettu sekä ihmishenkien säästymisen, eurojen että ajan säästymisen näkökulmasta. Tulokset ovat erittäin lupaavat ja varovaisestikin arvioituna tekoälyn tuottavuutta on turha kiistää.  

Kuva: The socio-economic impact of AI in healthcare (infographic). www.https//wp-content/uploads/2020/10/mte-ai_impact-in-healthcare_oct2020_infographic.pdf

Mitä pitää vielä tehdä? 

Jotta tekoälyn arvioidut hyödyt realisoituvat, meidän tulee yhdessä ratkoa tekoälyn hyödyntämisen haasteet:   

 • Rahoituksen ja kannustimien puutteet.
 • Pirstaloituneen ja siilomaisen tiedon ongelmat.  
 • Tekoälyyn kohdentuvan laaja-alaisen ja moninaisen lainsäädäntökentän vaatimukset.   
 • Kustannus-hyötyanalyysien epäsystemaattisuus.
 • Osaamisen puutteet (ammattihenkilöstö ja potilaat).  
 • Ajatusmallin muuttaminen: sairauden hoidosta ennaltaehkäisyyn.   
 • Luottamuksen puutteet. 
 • Hallintamallin siilomaisuus ja eri toimijoiden tavoitteiden epäyhtenäisyys.  

Mukaan tekoälytalkoisiin tarvitaan politiikan tekijät (EU, kansallinen ja alueellinen taso), terveydenhuollon ammattilaiset, tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset. Laajalla kumppanuusmallilla tekoälyinnovaatiot ja niiden soveltaminen helpottavat korkeatasoisen hoidon varmistamista eurooppalaisille kansalaisille. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin juuri perustanut eri toimijoille yhteisen tekoälyekosysteemin. 

EU:n tekoälyasetuksen toimeenpanossa tulee tähdätä siihen, ettei EU-tason vaatimuksia ainakaan kiristettäisi kansallisella lainsäädännöllä. Lisäksi on tärkeää, että yhtenäiset tulkinnat saadaan tuotettua hyvissä ajoin ennen tekoälyasetuksen asteittaista voimaantuloa.  

Lue aiheesta lisää: 

https://www.medtecheurope.org/resource-library/the-socio-economic-impact-of-ai-in-healthcare-addressing-barriers-to-adoption-for-new-healthcare-technologies-in-europe/ 

Yhdessä SOTE-tekoälyä kehittämään – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Tulevaisuuden kaksi ratkaisua: ihmiset ja tekoäly – Sailab – MedTech Finland

Tekoäly on jo täällä – Sailab – MedTech Finland

Lisätietoja

Marjukka Turunen

Marjukka Turunen

Terveyspoliittinen asiantuntija

+358 45 183 8563