5 vuotta Sailabilla: Ulla Taavitsainen on Sailab Fennican ja MedLoopin taikuri

5 vuotta Sailabilla: Ulla Taavitsainen on Sailab Fennican ja MedLoopin taikuri

Uutiset

 

Ulla Taavitsainen aloitti 2019 uransa Sailab – MedTech Finland ry:lla. Kysyimme upealta Ullalta mitä viiteen vuoteen mahtuu.

Mistä pidät työssäsi?

Sailabilla työskentelyssä pidän työn käytännön merkityksellisyydestä. Olen luonteeltani tekijä, auttaja ja kehittäjä. Sellainen ”nyrkit savessa” -tyyppinen ihminen. En välttämättä lennokas visionääri, mutta käytännön ongelmiin  löydän yleensä ratkaisun, prosessit suoristuvat ja maalaisjärki kulkee mukana.

Pyrin tekemään työni niin, että sillä on merkitystä myös muiden hyvinvoinnille; yksittäiselle hoidettavalle, työyhteisölle, tai kustannustehokkaan ja vaikuttavan tuotteen päätymisestä juuri oikeaan käyttötarkoitukseen

Mitä viiden vuoden uraasi Sailab – MedTechilla ja MedTech palveluilla sisältyy?

Olen ylläpitänyt ja kehittänyt nimikkeistötietokanta Sailab Fennicaa yhdessä hankintaorganisaatioiden ja yritysten kanssa, ja vuoropuhelun myötä oppinut, miten tietokanta tuo sen käyttäjät yhteen, ja miten monin eri tavoin käyttäjät hyötyvät, kun nimikkeistö on looginen, kattava, ja jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaan joustavasti ja ketterästi uudistuva.

Käytännössä olen saanut oppia, miten vaikkapa yrityksen haavahoitotuote löytää koodinsa Sailab Fennicassa, ja miten juuri tuota tuotetta etsivä hankintaosaaja sen hierarkiasta löytää.  Asiakas saa haavalleen juuri oikeanlaisen tuotteen. Tämä x 500000, eli erilaisten terveysteknologiaratkaisujen määrä!

Käynnistin MedLoop-osaamiskeskuksen 2021, avasin verkkokaupan ja toin ensimmäiset koulutukset valikoimaan. MedLoop-verkkokoulutusympäristön hyödyt käyttäjille ymmärrän etätyöläisenä ja monipuolisen kouluttautumisen joustavuutta arvostaneena aikuisopiskelijana. Kohdennetut, laadukkaat ja kohderyhmän tarpeisiin räätälöidyt kokonaisuudet vaikkapa laiturin nokkaan toimitettuna ovat tätä päivää!

Mitä työhösi kuuluu ja mistä innostut eniten?

Sailab Fennica kehittyy asiakkaiden tarpeiden mukaan ja on päivittäin hankintojen tärkeä väline suomalaisessa terveydenhuollossa. MedLoop herättää kiinnostusta ja koetaan tärkeäksi.

Vuoropuhelua käydään viikoittain palvelupyyntöjen, puheluiden sekä sähköpostien välityksellä. Välillä teknologia yllättää, ja kun apuani tarvitaan kirjautumisten ja muiden teknisten toimintojen suorittamisessa, autan aina mielelläni! Kun asiat ratkeavat, ilo on molemminpuolinen.

Mikä sinulle on merkityksellistä työssä/työelämässä?

Sailab Fennica kohtauttaa ihmisen ja tämän hoitoon tarvittavat tuotteet, ja hierarkia on selkeä omaksua työvälineeksi tarjontaa vertailtaessa ja oikeaa tuotetta etsiessä.

Kouluttautuminen, tiedolla johtaminen ja tietoon perustuvat toimet työssä ovat itselleni ohjenuora niin terveydenhuollon toimijana, kuin MedLoop-osaamisympäristön kehittäjänä. MedLoop tuottaa tärkeää, kohdennettua tietoa terveysteknologian parissa työskenteleville, ja varmistaa turvallisen ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioivan toimimisen.

Millainen Sailab -MedTech Finland on työyhteisönä/työporukkana?

Uusi henkilöstöstrategia toimii. Solahdin Sailabin uuteen asiantuntijaporukkaan helposti, ja minut otettiin lämpimästi vastaan!

Kasvokkain tapaaminen ja ajatusten vaihtaminen on erityisen tärkeää ja hedelmällistä, sillä teen työtä pääasiassa etänä, ja sähköisiä välineitä hyödyntäen saa kommentit nopeasti. On myös loistavaa, että tulemme erilaisista taustoista, ja osaamisemme täydentää Sailabin asiantuntemusta laveasti, erityisosaamisalueiden lisäksi. Työyhteisö on iloinen, keskusteleva, kannustava ja alati ideoiva.

Yhtiön tärkein tehtävä on tuottaa asiakkaille niiden tarvitsemia palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Silloin kun koen vastanneeni asiakkaan tarpeeseen, koen onnistuneeni. Kannustava palaute työyhteisöltä tuntuu erityisen hyvältä!

Sailab kertoo olevansa välittävä ja varhaisen tuen sekä hyvän johtamisen työpaikka. Miten tämä näkyy tai ei näy sinulle?

Hyvinvoinnista huolehditaan sanoin ja teoin. Työyhteisö aidosti välittää työkaverin hyvinvoinnista. Tähän ikään on ehtinyt nähdä monenlaisia työpaikkoja, ja on onni saada toimia yhteisössä, jossa välittäminen on todellinen tahtotila, ei klisee.

Johtaminen on selkeää mutta johtamisen tyyli arvostava ja lähestyttävä. Kun tavoitteet tietää, on niitä helppo lähteä toteuttamaan, ja 1:1-keskustelut ovat väliarvioinnin paikkoja. Sekin on tärkeää, että Laura Hollanti haluaa kuulla, miten työntekijällä menee, ja miten tämä kokee onnistuvansa. Tai voimme yhdessä pohtia, miten onnistumista voidaan tukea.

Miten jäsenyritykset ovat läsnä arjessasi? Mitä heiltä saat ja mitä annat?

Yhteydenpito liittyy usein Sailab Fennicaan tai MedLoopiin, mutta monesti ohjaan kysyjää oikean asiantuntijan puheille yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa. Esittelen tarjoamiamme palveluita, neuvon ja ohjaan. Usein haasteet saadaan ratkaistua nopeasti, ja vaikkapa Sailab Fennican kehitysidea toteutukseen.

Kenet haluaisit nykytehtävässäsi tavata mentor-mielessä ja miksi?

Tavattuani uuden Sailab-kollegan Kirsi Talmanin ensimmäistä kertaa hankintaseminaarissa, keskusteluissamme kävi nopeasti ilmi, että hänen osaamisestaan MedLoop saisi aivan uutta suuntaa ja vauhtia! Keskustelua ja ideointia on syytä jatkaa!

Miksi kaikkien pitäisi innostua Sailab Fennicasta ja MedLoopista?

On innostava ajatus, että koosta riippumatta jokaisen yrityksen on mahdollista tuoda tuotteensa tasa-arvoisen näkyvyyden Sailab Fennicaan, lähes kaikkien Suomessa toimivien hankintaorganisaatioiden nähtäville! Sailab Fennica on valmis kehittymään alati kehittyvän toimialan mukana.

MedLoop on käyttäjäkokemusten ja monipuolisen käytettävyytensä perusteella lunastanut paikkansa toimialan ensisijaisena koulutusalustana. Näen myös, että esimerkiksi hyvinvointialueiden hankinta-asiantuntijat hyötyvät MedLoopin tarjonnasta sääntelyn, hankintalain tai hankintojen vaikuttavuuden kokonaisuuksia hyödyntäen. MedLoop-koulutuksia voi ostaa yksittäin tai edullisina paketteina, ja suoritusaikaa saa joustavasti.

Yrityksille on tarjolla myös lisenssimalli, jonka avulla työntekijöitä voi kouluttaa kohdennetusti, ja osaamisen kertymistä seurata useamman vuoden ajan. Lisenssimallissa myös koulutusten uudet päivitykset ovat käytössä. MedLoopissa on potentiaalia vaikka mihin!

Mitä toivoisit työvuodeltasi 2024?

Toivon MedLoopin edelleen herättävän kiinnostusta ja eri toimijoiden hyödyntävän kattavaa koulutustarjontaa. Sailab Fennican pääkäyttäjänä jatkan edelleen, asiakkaiden tarpeisiin vastaten.

Ulla Taavitsainen on toiminut Sailab – MedTech Finland ry:n omistamassa MedTech Palvelut MP Oy:ssa vuodesta 2019. Ulla on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri (gerontologia). Ulla on päivätyössä hoitoalalla, mutta innostuu pääkäyttäjänä edelleen joka päivä Sailab Fennicasta ja MedLoopista!