Terveysteknologiayritysten eettinen ohje: mistä on kyse?

Terveysteknologiayritysten eettinen ohje: mistä on kyse?

Uutiset

Terveysteknologian eettinen ohje päivitettiin ja otettiin käyttöön velvoittavana kaikille Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksille jo vuonna 2018. Se sääntelee kaikkea yhteistyötä terveysteknologiayritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä.

”Tuolloin muutos herätti erilaisia tunteita. Osa mietti loppuuko kaikki niin kutsuttu kiva, osa pohti että suuttuuko joku”, naurahtaa toimitusjohtaja Laura Hollanti, Sailab – MedTech Finland ry:sta.

”Meille ja meidän yrityksillemme olennaista on läpinäkyvä, avoin ja tarkastelun kestävä yhteistyö. Se vahvistaa entisestään potilasturvallisuutta ja siihen liittyvää koulutusta, osaamista sekä kaikkien osapuolten riippumattomuutta toisistaan”, Hollanti jatkaa.

Terveysteknologian eettinen ohje on toiminnallinen

Terveysteknologian eettisen ohjeen perusperiaatteet ovat:

  • Luottamus. Terveysteknologia on tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltoa. Alana toimimme luottamuksen arvoisesti.
  • Riippumattomuus.  Eri osapuolten toiminta ja päätökset ovat toisistaan riippumattomia ja itsenäisiä.
  • Avoimuus. Yhteistyö osapuolten välillä on avointa ja läpinäkyvää ja se kestää kaikenlaisen tarkastelun.
  • Kohtuullisuus. Terveysteknologiayritykset noudattavat kohtuullisuutta. Vaade ulottuu kaikkeen toimintaan, esimerkiksi vieraanvaraisuuteen, maksettaviin korvauksiin tai vaikkapa kokouspaikkoihin.
  • Dokumentaatio. Kirjallinen sopimus on solmittava yhteistyöstä.

Ohjetta sovelletaan laajasti kaikkeen yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden, ammattilaisten ja esimerkiksi ammattilaisten muodostamien yhdistysten kanssa.

Ohje on pääosin toiminnallinen. Se antaa määräykset esimerkiksi tuettavien tapahtumien tapahtumapaikoista, ohjelmasta ja iltaohjelmasta ja esimerkiksi vieraanvaraisuudesta. Ohjeen ”pähkinänkuoressa” löydät tästä linkistä

Terveysteknologian eettinen valvontakunta valvoo

Terveysteknologian eettisen ohjeen toteutumista valvoo Suomessa Terveysteknologian eettinen valvontakunta. Se antaa tulkintoja, muodostaa näkemyksiä ja voi tarvittaessa antaa sanktioita, mikäli ohjetta rikottaisiin.

”Näiden vuosien aikana ei ole kertaakaan jouduttu tilanteeseen, jossa määrättäisiin sakkoja. Muutaman kerran olemme toimittaneet yrityksiimme niin sanotun ”headsupin” tapahtumista, jotka eivät täyttäisi sellaisenaan ohjeen määräyksiä. Nykyään niitäkin tulee annettua harvemmin, koska ohje on tunnettu ja arvostettu” .

Loppuiko kaikki kiva ja suuttuiko joku?

Ensimmäisen valvontakunnan puheenjohtaja Heikki Pälve totesi ohjeen käyttöönoton alkuvaiheessa, että kulttuurinmuutos vie aina aikaa. Samalla hän totesi myös, että muutos tapahtunee tässä nopeammin. Ohjetta olivat Sailab – MedTech Finland ry:n kanssa valmistelemassa muun muassa Lääkäriliitto, Tehy, Super, Talentia, Apteekkarilitto ja muut ammattilaisten järjestöt.

”Heikki oli tässäkin oikeassa. Molemmissa asioissa. Alkuun tuli pieni myllerrys, joka hävisi nopeasti. Nopeus kertonee siitä, että lääkinnälliset laitteet ja ihmisen ulkopuolinen diagnostiikka ovat kriittinen osa terveydenhuoltoa. Ne vaativat osaamista, kouluttautumista ja vahvaa ammattitaitoa. Se kyllä kestää tarkastelun”, iloitsee Laura Hollanti.

Terveysteknologian eettinen ohje ja koulutukset

Sailab – MedTech Finland ry antaa mielellään koulutuksia ja lisätietoa Terveysteknologian eettisestä ohjeesta. Voit tilata koulutuksen laura.hollanti@sailab.fi

Annetut tulkinnat ja ohje kokonaisuudessaan löytyy tästä linkistä.

Tulkintapyynnön tai ilmoituksen ohjeen rikkomisesta voi tehdä tästä linkistä.