Lausuntopyyntö: Valtion T&K-rahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry pyytää jäsenyrityksiltään näkemyksiä Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotiseen suunnitelmaan. Näkemyksiä voi antaa alta löytyvällä lomakkeella 20.5.2024 asti.

Liitteenä löydätte luonnoksen suunnitelmasta. Lausunto käsitellään ja hyväksytään Sailab – Medtech Finland ry:n elinkeinopoliittisessa työryhmässä toimitettavaksi lausuntopalveluun.

Yritykset voivat lausua asiasta myös suoraan lausuntopalvelun kautta. Pääset sinne tästä linkistä.

Mistä on kyse?

Suunnitelmassa esitetään valtion T&K -tahoituksen päälinjaukset vuosille 2025-2032. Suunnitelma ohjaa ministeriöitä ottamaan toiminnassaan ja talousarviovalmistelussaan huomioon suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja linjaukset.

T&K-investoinneilla tavoitellaan kestävän talouskasvun vauhdittamista, kilpailukyvyn vahvistumista sekä tuottavuuden kasvua, sekä uskallusta ja osaamista maailmanluokan tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi niin tieteellisessä kuin soveltavassa tutkimuksessa.

Lausuntopyynnössä toivotaan vastauksia seuraaviin kysymykiin:

  • Onko suunnitelmassa ja linjauksissa tunnistettu oikeat asiat?
  • Miten suunnitela vaikuttaa sektorinne ja/tai organisaationne toimintaan?
  • Huomiot suunnitelman linjauksiin.

Lausuntopyyntö: Valtion T&K-rahoituksen suunnitelma

  • Mitä hyvää tai huono esityksessä on terveysteknologian näkökulmasta? Miten kehittäisit esitystä yleisesti siten, että terveysteknologian rooli vahvistuisi?
  • Myös kaikki muut huomiot ovat tervetulleita esitystä koskien.

 

Lisätietoja

Hanna Hietala

Hanna Hietala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

+358 41 544 95 00

Liitteet

Luonnos - valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

luonnos-valtion-tutkimus-ja-kehittamisrahoituksen-kayton-monivuotinen-suunnitelma.pdf, 935 kt

Lataa