Ota julkisten hankintojen käsikirja 2023 käyttöön

Ota julkisten hankintojen käsikirja 2023 käyttöön

Uutiset

Hyödynnä Julkisten hankintojen käsikirja 2023 yrityksessäsi. Käsikirja toimii hyvänä perehdytysmateriaalina uusille myyjille ja tiedon lähteena kokeneillekin konkareille.

Valtiovarainministeriön julkaisena käsikirja kuvaa kattavasti julkisiin hankintoihin liittyviä menettelyjä ja prosesseja, mm:

  • Pienhankinnat, kansalliset hankinnat ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat
  • Hankintaprosessin valmistelusta sopimukseen
  • Hankintamenettelyt avoimesta menettelystä innovaatiokumppanuuteen
  • Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö hankintalain lsiäksi

Käsikirja on kirjoitettu ensisijaisesti julkishallinnon hankintayksiköille, mutta se toimii hyvänä hankintojen perusteoksena myös myyjäpuolelle.

Käsikirja löytyy Valtiovarainministeriön sivuilta sekä nettiversiona että pdf-muodossa.

Julkisten hankintojen käsikirja 2023