Laiteturvallisuus on potilasturvallisuutta

Laiteturvallisuus on potilasturvallisuutta

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n terveysteknologian asiantuntija Kirsi Talman piti puheenvuoron laiteturvallisuudesta ja niihin liittyvistä hankinnoista valmistajan näkökulmasta Valtakunnallisessa laiteturvallisuuskongressissa 23.-24.4.2024 Turussa.

Talman korosti puheenvuorossa mm. yhteistyötä kliinisten asiantuntijoiden kanssa. ”Laiteturvallisuuden näkökulmasta on tärkeää huomioida valmistajan laatimat ohjeet laitteen käyttöön ja ylläpitoon”, kuvaa Talman. ”Yhtä tärkeää on vuoropuhelu kliinisten asiantuntijoiden kanssa ja markkinavuoropuhelu hankintakriteereiden asettamiseksi laitteiden hankinnoissa”, jatkaa Talman.

360 asteen tarkastelu onnettomuuksien tutkinnassa

”360 asteen tarkastelu on olennainen osa onnettomuuksien tutkintaa”, totesi tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki Onnettomuustutkintakeskuksesta (OTKES). Tiirinki esitteli kongressissa turvallisuustutkimuksista saatuja oppeja liittyen koneen ja ihmisen yhteistoimintaan.

Tiirinki kannusti myös sote-alan toimijoita ilmoittamaan vaaratilanteista OTKESiin. OTKES:lla on hyvin laajat valtuudet ja siten hyvät mahdollisuudet vaaratilanteiden selvittämiseen sekä niihin liittyvien suositusten laatimiseen.

Laiteturvallisuuskongressissa nousi esiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Suomi haluaa olla asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026. Tavoitteena välttää vältettävissä olevat haitat.
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden ilmoitusmenettelyitä toivottiin kytkettäväksi sote-tietojärjestelmiin. Vähentäisi päällekkäisraportointia ja raportointiin käytettävää aikaa.
 • Turvallisuustiedoista tulisi tehdä avointa.
 • Seurantajärjestelmien kattavuus ja ajantasaisuus vaihtelevat vielä kansallisesti.
 • Laitehuollossa tapahtuva reaaliaikainen monitorointi ja diagnosointi nopeuttaa ongelmien tunnistamista ja korjaamista sekä vähentää fyysistä paikallaoloa.
 • Potilasvakuutuskeskuksessa käsitellyt yleisimmät laitevahingot ovat liittyneet:
  • laitteen ylikuumentamisesta/kipinästä johtuneeseen palovammaan  (21 %) (ml. porat, polttolaite, mikroskoopin valo, diatermin maadoituslevy, lämpöpatja, lämpöpallohoito)
  • sängyn, leikkaustuolin, pyörätuolin, nosturin, suihkutuolin toiminnan häiriöt (15 %)
 • OmaKantaan tulisi lisätä kotiin lainattavat laitteet, implantit ja apuvälineet.
 • Sähköiset laitepassisovellukset helpottavat seurantaa (esimerkkinä Satakunnan Hyvinvointialue).
 • Laitteiden elinkaaren hallintaan kehitetyt toiminnanohjausjärjestelmät ja mm. huikea OmaHämeen laitekortisto edistävät potilasturvallisuutta.

Laiteturvallisuuskongressissa jaettiin tietoa myös toimivista käytännöistä ja työkaluista laiteturvallisuuden edistämiseksi. Myös laiteturvallisuuden koulutus nousi esille useissa puheenvuoroissa.:

 • Ammattimaisille käyttäjille laadittu useita työkaluja (mm. laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva, lääkinnällisten laitteiden riskipistelaskuri ja otakantaa.fi -palvelun kautta kommentoitavissa oleva opas laiteturvallisuussuunnitelman laatimiseen).
 • Ammattimaisen käyttäjän laitekoulutukseen kehitetyt uudet oppimisalustat (mm. Virtual Platform for Medical Device Learning oppimisympäristö).
 • Osallistujat toivoivat myös kansallisesti koordinoitua opetusmateriaalin tuottamista (mm. kaikkien käyttöön yhteisesti tuotettuja verkkokursseja, kuten laiteturvallisuus). Yhdessä koordinoituna voisi onnistua myös laitekohtaiset koulutukset yhteistyössä valmistajan kanssa.
 • Laiteturvallisuus tulisi sisällyttää perustutkintojen opetussuunnitelmiin.
 • Laitevalmistajilta toivottiin hieman modernimpia koulutusmenetelmiä- ja materiaaleja.
 • Laitepajat toimineet hyvin laitekoulutuksessa – Moodle ei niinkään.

Tarkempia kuvauksia kongressiesityksistä löydät mm. Kirsi Talman LinkedIn päivityksissä.

Lisätietoja mm. ammattimaisen käyttäjän rooleista ja työkaluista asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sivuilta. Lue lisää tästä linkistä.

Lisätietoja

Kirsi Talman

Kirsi Talman

Terveysteknologian asiantuntija

+358 40 541 2084