100 päivää Sailabissa: Marjukka Turunen

100 päivää Sailabissa: Marjukka Turunen

Uutiset

Varatuomari , VTL Marjukka Turunen aloitti Sailab – MedTech Finland ry:n terveyspolitiikan asiantuntijana tammikuussa. Takana on nyt noin 100 päivää ja kysyimme Maijulta miltä tuntuu.

Mistä eniten pidät työssäsi?

Parasta työssäni on itsenäisyys ja sitä kautta oma vastuu ja vapaus tekemiseeni, parasta työssäni ovat myös ihanat työkaverini, työyhteisön välitön tuki ja luottamuksellinen ilmapiiri. Töissä saa olla sellainen kuin on ja mehän ollaan!

Mikä sinulle on merkityksellistä työssä/työelämässä? 

Minulle on merkityksellistä saada vaikuttaa asioiden etenemiseen oikeaan suuntaan. Nautin siitä, että saan olla asiantuntijana mukana oman työtehtäväni erilaisissa asioissa ja tunnistaa oikeita paikkoja vaikuttaa.

Yhteistyö ja sosiaalinen vuorovaikutus eri sidosryhmien edustajien kanssa on todella tärkeää ja sitä kautta myös työni merkityksellisyys kasvaa joka kerta, kun tapaan verkostojeni ihmisiä. Minulle tärkeää on myös oppia koko ajan uutta työtä tekemällä ja perehtymällä uusiin asioihin, sitä saa tehdä Sailabissa jatkuvasti.

Millainen Sailab -MedTech Finland on työyhteisönä/työporukkana? 

Aivan mahtava, vailla vertaansa! Me olemme todella huipputiimi, jossa jokainen tietää oman paikkansa, mutta silti olemme aina valmiita auttamaan toisiamme ja teemme sitä jatkuvasti.

Se, että töissä tuntee olonsa hyväksytyksi ja saa työyhteisön tukea asiassa kuin asiassa, on upeaa. Luottamus on tärkeintä ja sitä meillä piisaa koko porukan kesken!

Milloin olet tyytyväinen omaan suoritukseesi?

Pienetkin askeleet oikeaan suuntaan tuovat hyvän mielen ja tunteen, että olen tehnyt asioita oikein. Askel voi olla oikean ihmisen tapaaminen oikeassa paikassa, terveysteknologian hyötyjen kirkastaminen eri tilaisuuksissa, asiantuntijuuden tuominen esiin oikeissa paikoissa.

Olen tyytyväinen, kun saan hyödyntää laajasti omaa osaamistani ja aiempaa kokemustani mitä erilaisimmissa paikoissa. Olen alkanut itse arvostaa omaa koulutustani ja osaamistani ihan eri tavalla kuin aiemmin.

Sailab kertoo olevansa välittävä ja varhaisen tuen sekä hyvän johtamisen työpaikka. Miten tämä näkyy tai ei näy sinulle? 

Toimistolla saa olla sellainen kuin on, sanoa omat mielipiteensä ja tuoda omat näkemyksensä esiin, jokainen tuo oman kortensa kekoon ja siitä muodostetaan sitten paras mahdollinen yhteinen näkemys. Yhdessä sparrailu on parasta!

Tukea saa jatkuvasti mitä erilaisimpiin asioihin, yksin ei jää minkään ongelman kanssa. Minulle merkityksellistä on myös se, että saan auttaa vastavuoroisesti toisia. Meillä on toimistolla paljon iloa ja naurua ja huonotkin päivät kääntyvät porukan keskellä aina paremmiksi.

Miten esimiestyö toimii?

Pomo tukee koko ajan kaikissa asioissa, missä tarpeen, antaa palautetta, jotta tietää, milloin toimii oikein ja mitä pitää korjata. Apua saa ja sitä pitää pyytää, tähän esihenkilö kannustaa jatkuvasti.

Laura pitää myös huolta siitä, että keskitymme olennaiseen ja priorisoimme jatkuvasti tekemisiämme, se helpottaa kovasti fokuksen pitämistä strategian mukaisissa ydintoiminnoissa. Meillä johtaminen on välittävää, kannustavaa ja arvostavaa.

Mitä toivoisit työvuodeltasi 2024?

Toivoisin, että voisin vuoden lopussa katsoa taaksepäin ja todeta, että olen toteuttanut ne asiat, joita minun on odotettu tekevän. Toivon, että olen saanut terveyspolitiikan tiiviimmäksi osaksi yhdistyksen toimintaa ja tuonut lisää tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteista ja rahoituksesta jäsenyrityksille, toimistolle sekä uusille verkostoilleni.

Toivon myös, että olen luonut myös uusia verkostoja uusien toimialueiden ympärille, on innostavaa tavata uusia ihmisiä.

Mikä sai sinut hakeutumaan töihin Sailabiin?

Terveyspolitiikan asiantuntijan hakuilmoitus kiinnitti huomioni, paikka oli kuin minulle tehty. Olen sielultani ja sydämeltäni asiantuntija ja tämä työ sopii minulle erinomaisesti.

Saan hyödyntää laajasti kaikkea aiemmin opittua ja koettua ja pystyn jälleen yhdistämään soten kokonaiskuvaan uuden osa-alueen, josta olen aiemmin raapaissut vain pintaa. Uusia asioita tulee koko ajan eteen ja pääsen oppimaan lisää, se on motivoivaa! Sailabissa saan tehdä merkityksellistä työtä meidän kaikkien, yritysten, yhteiskunnan ja ennen kaikkea ihmisten hyväksi.

Miten jäsenyritykset ovat läsnä arjessasi? Mitä heiltä saat ja mitä annat?

100 päivän perehtymisen aikana jäsenyritykset ovat arjen työssä mukana päivittäin. Asioiden edistäminen jäsenyritysten ja sitä kautta ihmisten näkökulmasta antaa suunnan kaikelle tekemiselleni. Tuotan tietoa ja opin parasta aikaa tuntemaan paremmin jäsenyritysten ihmisiä myös käytännössä hallituksen ja terveyspoliittisen työryhmän toiminnan kautta.

Terveyspolitiikan asiantuntija Marjukka Turunen vaikuttaa siihen, että terveysteknologian rooli osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa vahvistuu myös ministeriöiden toiminnassa. Marjukka toimii Sailab – MedTech Finland ry:n terveyspoliittisen työryhmän valmistelijana ja sihteerinä.

Lisätietoja

Marjukka Turunen

Marjukka Turunen

Terveyspoliittinen asiantuntija

+358 45 183 8563