Terveysteknologian työryhmän puheenjohtajistoon Merikanto, Heikkinen ja Venäläinen

Terveysteknologian työryhmän puheenjohtajistoon Merikanto, Heikkinen ja Venäläinen

Uutiset

Terveysteknologian työryhmän uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Hanna Merikanto (OneMed Oy). Varapuheenjohtajiksi uusina Eriikka Heikkinen (Triolab Oy) ja Tanja Venäläinen (Wipak Oy).

Työryhmä käsittelee terveysteknologian sääntelyyn, ammattimaiseen käyttöön ja valvontaan liittyviä asioita.

”Työryhmän keskeisenä tehtävänä on edistää terveysteknologian sääntelyyn liittyvää tunnettuutta. Esimerkiksi suoraan sääntelyyn liittyvän tiedon kokoaminen, käsitteiden selkeyttäminen, muutosten seuraaminen ja niistä tiedottaminen ovat työryhmän ensisijaisia tehtäviä”, kuvaa puheenjohtaja Hanna Merikanto työryhmän tehtäviä.

Terveysteknologian uudistuneen sääntelyn tunnettuuden edistäminen

Euroopan unioni (EU) yhdenmukaisti terveysteknologian sääntelyä koko unionin alueella antamalla MD- ja IVD-asetukset vuonna 2017. Kyseessä on merkittävä uudistus, joka koskee terveysteknologian yli 500 000 ratkaisua ja niiden käyttäjiä.

Työryhmä haluaa erityisesti edistää EU-asetuksien ja kansallisen lainsäädännön tunnettuutta. Erityisen tärkeinä yhteistyötahoina tässä työssä ovat mm. sosiaali- ja terveysministeriö sekä valvovana viranomaisena toimiva Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

”Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tunnettuuden edistämisestä on uuden sääntelyyn liittyvän käsikirjan julkaiseminen ”, korostaa varapuheenjohtaja Eriikka Heikkinen. Käsikirjan on laatinut Sailab – MedTech Finland ry:n terveysteknologian työryhmästä muodostettu asiantuntijaryhmä. Lue lisää tästä. Käsikirjan voi ladata maksuttomasti käyttöönsä tästä linkistä.

Työryhmä pitää hyvinvointialueita ja muita terveydenhuollon tuottajia erityisen tärkeinä kohderyhminä. ”Potilasturvallisuuden näkökulmasta esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden käyttöön ja käyttöympäristöön sekä ylläpitoon liittyvät velvoitteet on tärkeä tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa ”, painottaa varapuheenjohtaja Tanja Venäläinen.

Terveysteknologian työryhmä

Sailab – MedTech Finland ry:n terveysteknologian työryhmä on hallituksen nimeämä pysyvä työryhmä. Työryhmä toimii sisältövalmistelijana terveysteknologian sääntelyyn liittyvissä asioissa. Jokainen jäsenyritys voi nimetä työryhmään oman edustajansa.

Työryhmä noudattaa tarkasti kilpailuoikeudellista ohjetta. Työryhmän kokouksissa ei keskustella hinnoista, hintoihin vaikuttavista tekijöistä tai käynnissä olevista kilpailutuksista.

Ilmoittautumiset: https://www.sailab.fi/tapahtumat/

Lisätietoja

Kirsi Talman

Kirsi Talman

Terveysteknologian asiantuntija

+358 40 541 2084