Elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtajistoon Pulliainen, Dahlström ja Lundahl

Elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtajistoon Pulliainen, Dahlström ja Lundahl

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtajana jatkaa Joona Pulliainen (ProMedical Oy). Varapuheenjohtajiksi valittiin jatkavana Christoffer Dahlström (Steripolar Oy) ja uutena Janita Lundahl (B. Braun Medical Oy).

Elinkeinopoliittinen työryhmä käsittelee terveysteknologian markkinaan, TKI-toimintaan ja hankintoihin liittyviä asioita.

”Työryhmän keskeinen tehtävä on muodostaa tasapanoisia, koko toimialaa edustavia näkemyksiä elinkeinopoliittisiin kysymyksiin. Esimerkiksi reilu kilpailu, hankintalain kehittäminen ja tasapainoiset kaupan ehdot ovat työryhmän agendalla”, kuvaa puheenjohtaja Joona Pulliainen työryhmän tehtäviä.

Markkinavuoropuhelua ja vaikuttavuutta

Työryhmä haluaa kehittää terveysteknologian hankintoja yhdessä hankintayksiköiden ja terveysteknologian käyttäjien kanssa.

”Markkinavuoropuhelun kehittäminen on avain moneen kysymykseen – asiakastarpeen ymmärtäminen ja terveysteknologian tarjoaminen ratkaisujen kohtaaminen tapahtuu vain vuoropuhelun kautta”, korostaa varapuheenjohtaja Janita Lundahl.

Terveysteknologian hankintakriteereinä korostuu edullinen hinta. Tähän elinkeinopoliittinen työryhmä haluaisi muutosta.

”Meillä ei ole yhteiskuntana varaa tehdä hankintoja vain hintavetoisesti – vaikuttavampi lääkinnällinen laite voi olla kalliimpi, mutta tuottaa merkittäviä säästöjä esimerkiksi hoitojaksojen lyhentymisenä tai työajan säästönä. Vaikuttavuuden mittaamiseen tarvitaan yhteistyötä ja pilotteja yritysten ja terveydenhuollon palvelutarjoajien kesken”, painottaa varapuheenjohtaja Christoffer Dahlström.

Elinkeinopoliittinen työryhmä

Sailab – MedTech Finland ry:n elinkeinopoliittinen työryhmä on hallituksen nimeämä pysyvä työryhmä. Työryhmä toimii sisältövalmistelijana elinkeinopoliittisissa asioissa. Jokainen jäsenyritys voi nimetä työryhmään yhden henkilön työryhmään.

Elinkeinopoliittinen työryhmä noudattaa tarkasti kilpailuoikeudellista ohjetta. Työryhmän kokouksissa ei keskustella hinnoista, hintoihin vaikuttavista tekijöistä tai käynnissä olevista kilpailutuksista.