Diagnostiikka terveydenhuollossa -webinaarissa 5.3.2024 pohdittiin lääkinnällisten laitteiden ja diagnostiikan kehittymistä

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n IVD-jaosto järjesti ensimmäisen Diagnostiikka terveydenhuollossa -webinaarin 5.3.2024.

”Ennen lääkinnällisiä laitteita ihmisen ulkopuolisessa diagnostiikassa esimerkiksi pipetoitiin suulla ja neuloja pestiin sekä käytettiin uudelleen” totesi IVD-jaoston jäsen Noora Allonen (Becton Dickinson Oy).

Allonen kuvasi mitä on nykyaikainen ihmisen ulkopuolinen diagnostiikka. Lisäksi hän nosti esiin IVD-laitteiden käyttötarkoituksia ja lyhyesti näiden sääntelyä.

”Ihmisen ulkopuolisella diagnostiikalla on suuri merkitys terveydenhuollossa, sillä nykyään lähes 70 % kliinisestä päätöksenteosta saavutetaan IVD-laitteilla saaduilla tuloksilla” korosti Allonen.

Ylilääkäri, tulosryhmäjohtaja Antti Hakanen (Tyks laboratoriot, Varha) antoi laaja-alaisen katsauksen laboratoriodiagnostiikan viime aikaisesta kehityksestä.

”Viimeaikaisia kehityssuuntia ovat mm. vieridiagnostiikan kehittyminen, automatisaatio laboratoriossa, digipatologia ja massiiviset rinnakkaissekvensoinnit genomiikassa” kertoi Hakanen.

Hakanen korosti esityksessään, että vaikka kliininen kemia on yksi suurimmista diagnostiikan alueista (Varhassa n. 60 % diagnostiikan henkilöstöstä) myös muiden alueiden (patologia, genomiikka, kliininen mikrobiologia, biopankki) merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Esimerkiksi syövän lisääntyminen näkyy suoraan patologian työkuorman kasvuna.

Mitä on in vitro -diagnostiikka?

In vitro -diagnostiikkaan (IVD) eli ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita käytetään ihmiskehon ulkopuolella (in vitro) suoritettavissa tutkimuksissa.

IVD-laitteiden tarkoituksena on saada tietoa ihmiskehosta otettujen näytteiden avulla esimerkiksi sairauden diagnosoimiseksi. Tällaisia laitteita ovat mm. kotitestit, verikaasuanalysaattorit tai verensokerimittarit.

Ihmisen ulkopuolisen diagnostiikan merkitys terveydenhuollossa on jo nyt suuri, sillä esimerkiksi Suomessa tehdään vuosittain noin 70 miljoonaa verinäytetutkimusta (https://www.terveyskyla.fi/tutkimukseen/laboratoriotutkimuksia/verin%C3%A4ytteet, 13.11.2023).

Sailab – MedTech Finland ry:n IVD-jaosto yhdistää alan yritykset

Jaosto on Sailab – MedTech Finland ry:n pysyvä toimielin, ja siellä käsitellään IVD-laitteisiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Sen tarkoituksena on vahvistaa päätöksentekijöiden ja eri toimijoiden ymmärrystä sekä osaamista IVD-ratkaisujen kriittisestä roolista terveydenhuollossa.

  • Jaosto on tarkoitettu jäsenyrityksille
  • Jaosto tekee mielellään yhteistyötä myös eri sidosryhmien kanssa
  • Kannustamme jäsenyrityksiämme nimeämään oman edustajansa. Ilmoittautumisen voi tehdä tämän linkin kautta.
  • Vuonna 2024 puheenjohtajana toimii Jussi Kurittu (Triolab), varapuheenjohtajina Sanna Teirmaa (Biohit) ja Juha Miller (Abbott)

 

Webinaarissa esitetyt materiaalit löydät tästä linkistä.