Sailab - MedTech Finland ry:n apuvälinejaoston puheenjohtaja TImo Saari ja varapuheenjohtajat Piia Parikka ja Anna-Liisa Murros

Apuvälinejaoston vetäjiksi Saari, Parikka ja Murros

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n apuvälinejaoston puheenjohtajana jatkaa Timo Saari (Mekalasi Oy). Varapuheenjohtajiksi valittiin Piia Parikka (Camp Scandinavia Oy) ja Anna-Liisa Murros (ICF Group Oy).

Apuvälinejaosto yhdistää apuvälinealalla toimivat terveysteknologiayritykset. Apuvälineillä tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita, joista käytetään muun muassa kotona asumisen tukemiseen, liikkumisen tehostamiseen tai kuntoutuksen edistämiseen. Apuvälineiden käyttäjien toimintakykyä rajoittaa esimerkiksi vamma, sairaus, ikääntyminen tai kehitysviivästymä.

”Haluamme jaostossa edistää koko apuvälinealan tunnettavuutta. Käyttäjien näkökulman saaminen  mukaan kilpailutuksiin on yksi keskeinen tavoitteemme”, puheenjohtaja Timo Saari kertoo.

Tietoa, koulutusta ja näkemystä apuvälinealasta

Jaosto toimii aktiivisesti apuvälinealan yritysten ja ammattilaisten yhdistäjänä ja kouluttajana. Apuvälinejaoston ja apuvälineyksiköiden yhteistyöstä on syntynyt apuvälinealan yhteistyöfoorumi, josta on muodostunut tärkeä yhteystyön väylä.

”Helmikuussa pidimme onnistuneen alaraajan protetisaatio -koulutuksen Suomen Fysiatriyhdistyksen ja Metropolian kanssa, toukokuun 15. päivä on vuorossa apuvälinealan koulutus Kuopiossa Savonian tiloissa”,  varapuheenjohtajana jatkava Piia Parikka kuvaa toimintaa.

Uusi varapuheenjohtaja Anna-Liisa Murros nostaa esille apuvälinealan erityispiirteitä: ”On tärkeää, että päätöksenteossa tunnistetaan esimerkiksi yksilöllisiin apuvälineisiin liittyvät erityispiirteet: tarve on arvioitava käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Apuvälinejaoston rooli on tässä keskustelussa merkittävä.”

Tilaa apuvälinealan ajankohtaiskirje

Apuvälinejaosto lähettää ajankohtaiskirjeessä tietoa alan tapahtumista ja uutisista. Jakelulistalle voivat liittyä kaikki apuvälinealalla työskentelevät ja alasta kiinnostuneet.

Tilaa apuvälinealan ajankohtaiskirje