Terveysteknologialla luodaan kestävää ja vastuullista tulevaisuutta

Terveysteknologialla luodaan kestävää ja vastuullista tulevaisuutta

Uutiset

” Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristövastuullisuuden rooli nousevat merkittävällä tavalla esiin seuraavina vuosina. Uudella strategiakaudellamme tulemme rakentamaan vahvaa pohjaa siihen, miten toimialana teemme tulevaisuutta myös tällä sektorilla”, Sailab – MedTech Finland ry:n uusi varapuheenjohtaja, Philipsin toimitusjohtaja Juha Impilä pohtii.

Yhtenä esimerkkinä voineekin pitää  Mutkalammin tuulivoimahanketta, jonka konsortiossa Philips on mukana. Hanke on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Mutkalammin tuulipuistosta saatava uusiutuva sähkö auttaa välttämään vuosittain yli 230 000 tonnin hiilidioksidipäästöt.

”Samalla meidän on puhuttava myös sosiaalisesta vastuusta. Medtronic on ollut ja tulee olemaan tälläkin saralla edelläkävijä. Vastuullisuusraportointia on meillä tehty jo vuodesta 2008 lähtien. Siihen ja sen mukaisiin toimiin kannustamme myös muita yrityksiä”, kertoo Panu Lauha. Lauha toimii Medtronicin toimitusjohtaja Pohjoismaiden alueella.

Sosiaaliseen vastuuseen  lasketaan esimerkiksi henkilöstöön, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan sekä ihmisoikeuksiin liittyvät asiat. Vaikkapa työntekijöiden hyvinvointi, monimuotoisuus, ja yhdenvertaisuus. Lisäksi huomiota kiinnitetään palkkaeroihin sekä näkyvien ja piilevien ennakkoluulojen vaikutuksiin. Yhä useammat yritykset raportoivat esimerkiksi ihmisoikeuksien edistämiseksi tekemästään työstä.

” Sosiaali- ja terveydenhuolto kamppailee monien haasteiden kanssa. Ikääntyminen, hoito- ja hoivatyön kuormittavuus sekä talouden näkymät ovat vaikea ratkaista yksin”, toteavat Sailab – MedTech Finland ry:n uudet varapuheenjohtajat.

” Me toimialajärjestönä ja yrityksinä olemme tässä muutoksessa apuna. Tavoitteenamme on kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden rakentaminen suomalaisille ihmisille ja terveydenhuollon järjestelmälle”,  he jatkavat.

Varapuheenjohtajat valittiin Sailab – MedTech Finland ry:n hallituksen kokouksessa. Toimitusjohtaja Juha Impilällä, Philips ja Panu Lauhalla Medtronic on pitkä ura takana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa. Järjestön syyskokous valitsi puheenjohtajakseen liiketoimintajohtaja Pauliina Bovellanin, Berner vuosiksi 2024 ja 2025.

Sailab – MedTech Finland ry on toimialajärjestö, johon kuuluu yli 110 terveysteknologiayritystä.  Ne valmistavat, maahantuovat ja jakelevat noin 90 % kaikista Suomessa käytössä olevista lääkinnällisistä laitteita ja/tai ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä laitetta.

Sailab – MedTech Finland ry tuottaa jo tällä hetkellä jäsenyrityksilleen tietoa ja materiaalia sekä seuraa EU:n toimia esimerkiksi kemikaaleihin, pakkauksiin tai muuhun sääntelyyn liittyen. Järjestön tavoitteena on uudella strategiakaudellaan vahvistaa vaikuttavuuttaan ja toimiaan vastuullisuuden toimialueella.