Onnistunut protetisaatio vaatii moniammatillista yhteistyötä

Onnistunut protetisaatio vaatii moniammatillista yhteistyötä

Uutiset

Moniammatillisen yhteistyön merkitys nousi esille kaikissa puheenvuoroissa alaraajan protetisaatio -koulutuksessa 9.2.2024.

Paras lopputulos protetisaatiossa saavutetaan, kun amputaatio, protetisaatio ja kuntoutus suunnitellaan alan erikoislääkärien, apuvälineteknikoiden ja fysioterapeuttien yhteistyössä, yhdessä asiakkaan kanssa.

Protetisaatioiden suurimmaksi kehittämiskohteeksi nousi paneelissa kilpailutusten ja hoidon jatkuvuuden suhde. Proteesi on yksilöllinen apuväline, joka suunnitellaan ja muokataan asiakkaan amputaatioon ja tarpeeseen sopivaksi. Proteesin vaihtaminen kilpailutuksen vuoksi ei tue pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kuntoutusta ja omaehtoista elämää.

Koulutukselle kiitosta – lisää kaivataan

Ensimmäistä kertaa järjestetty koulutus sai kiitosta osallistujilta ja jatkoa toivottiin.

”Koulutus oli todella hyödyllinen, puheenvuorot linkittyivät hyvin toisiinsa ja moniammatillinen näkökulma oli arvokas”, arvioi koulutusta fysioterapeutti Henna Rautiainen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Kehitysehdotuksena hän toivoi vielä syvällisempää perehtymistä teemoihin.

Professori, plastiikkakirurgi Erkki Tukiaisen puheenvuoro herätti runsaasti keskustelua eri amputaatiovaihtoehdoista ja valintojen vaikutuksesta proteesiin ja kuntoutukseen.

Ylilääkäri Aki Vainionpään systemaattinen ja selkeä esitys nosti esiin toimivia hoitopolkumalleja protetisaatioon ja haastoi pohtimaan luovutusperusteita kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta.

Protetisoinnista ja kuntoutuksesta puhunut lehtori, apuvälineteknikko Tomi Nurminen sai kiitosta apuvälineteknikon näkökulman nostosta ja yhteistyön kuvaamisesta eri ammattiryhmien välillä. Kiinnostusta herätti myös lehtori Tom Thielen esimerkit liikelabotarion mahdollisuuksien hyödyntämisestä proteesien säätämisessä

Yritysten uutuudet esillä

Koulutuksen yhteydessä oli apuvälinealan yritysten näyttely. Mukana olivat Villa Manus, Algol Trehab, Soleus Proteor, Respecta ja Össur.

”Tämä oli toimiva konsepti tuotteidemme esittelyyn ja samalla koulutuksen sisältö tarjosi myös meille uusia näkökulma ja oivalluksia”, summasi päivien antia Katja Kontturi Villa Manuksesta.

Soleus Proteurin Jenna Pukki on samoilla linjoilla: ”Päivästä jäi hyvä fiilis; keskustelut olivat hyviä ja kohderyhmä juuri oikea.”

Jatkoa seuraa

Koulutuksen järjestivät Sailab MedTech Finland ry:n apuvälinejaosto, Suomen fysiatriyhdistys ry ja Metropolia.

Metropolian lehtori Toni Nisula totesi koulutuksen onnistuneen monin tavoin ja näkee tarvetta jatkolle. Hän oli erityisen tyytyväinen koulutuspäivän linkittämisestä apuvälineteknikko-opiskelijoiden koulutukseen. Opiskelijat osallistuivat luennoille ja auttoivat ansiokkaasti koulutuspäivän käytännön järjestelyissä.

Sailab – MedTech Finland ry:n apuvälinejaoston puheenjohtaja Timo Saari pitää jatkoa varmana. ”Tarvetta koulutukselle selvästi on – palautteen perusteella saamme seuraavasta koulutuksesta vielä paremman.”

Pysy ajantasalla apuvälinealasta

Mitä koulutuksia apuvälinealalla järjestetään, mitä alalla tapahtuu? Tilaa apuvälinealan ajankohtaiskirje, niin pysyt ajantasalla:

Apuvälinealan ajankohtaiskirje