Lausuntopyyntö: luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kriittisen infrastruktuurin (CER) -direktiivin täytäntöönpanemiseksi kansallisesti

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry pyytää jäsenyrityksiltään näkemyksiä Sisäministeriön luonnokseen laiksi yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta. Näkemyksiä voi antaa alta löytyvällä lomakkeella ke 21.02.2024 mennessä.

Liitteistä löydätte Sisäministeriön valmisteleman esitysluonnoksen. Lausunto käsitellään ja hyväksytään Sailab – MedTech Finland ry:n terveysteknologian työryhmässä toimitettavaksi lausuntopalveluun.

Yritykset voivat lausua asiasta myös suoraan lausuntopalvelun kautta. Pääset sinne tästä linkistä.

Mistä on kyse?

Luonnoksessa kuvataan CER-direktiivin keskeinen sisältö:

  • Kriittisten toimijoiden määrittely ja luettelointi
    • mm. vakavan kansanterveysuhan aikana krittiseksi katsotut lääkinnällisiä laitteita valmistavat toimijat ja lääkinnällisten laitteiden valmistus
  • Kriittistä infrastruktuuria ja kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä koskeva kansallinen strategia (riskinarviointi, häiriönsietokykyä koskeva suunnitelma, häiriösietokyvyn varmistaminen)
  • Poikkeamailmoitusmenettely

 

Mitä tavoitellaan?

Hallituksen esityksen tavoitteena on CER-direktiivin kansallinen täytäntöönpano. Hankkeen tavoite on vahvistaa lainsäädännöllä kriittisen infrastruktuurin kriisinkestävyyttä, parantaa toimijoiden häiriönsietokykyä sekä jatkuvuudenhallintaa ja siten vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja kansallista turvallisuutta.

 

Lisätietoja

Kirsi Talman

Kirsi Talman

Terveysteknologian asiantuntija

+358 40 541 2084

Marjukka Turunen

Marjukka Turunen

Terveyspoliittinen asiantuntija

+358 45 183 8563

Liitteet

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokyky (CER) -direktiivin täytäntöönpano kansallisesti

celex3a32022l25573afi3atxt.pdf, 815 kt

Lataa