Terveysteknologian toimialaselvitys

Terveysteknologian toimialaselvitys

Uutiset

Hintojen yleinen kallistuminen, huoli kysynnän heikentymisestä ja korkojen nousu heikensivät terveysteknologiayritysten talousodotuksia vuoden 2023 terveysteknologian toimialaselvityksessä.

Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry julkaisi vuosittaisen toimialaselvityksen 10.1.2024. Aiempien vuosi toimialaselvitykset löydät täältä

Taloudelliseen kehitykseen kahden viime vuoden aikana tyytyväisiä oli yhteensä vain 43 prosenttia vastanneista yrityksistä, kun edellisessä kyselyllä vastaava luku oli 77 prosenttia. Tyytymättömien osuus oli mittaushistorian suurin, 27 prosenttia. Edellisessä kyselyssä vastaava luku oli kymmenen prosenttia.

Toimialaselvityksen perusteella terveysteknologianyritysten tulevaisuutta varjostaa erityisesti hintojen yleinen kallistuminen. Viime vuosien aikana valmistuksen, raaka-aineiden ja esimerkiksi kuljetuksen kustannukset ovat nousseet. Tilanteen arvioidaan jatkuvan vaikeana. Lisäksi komponenttien saatavuus koetaan haasteellisena.

Julkisten hankintojen investointiroolia tulee kasvattaa

Toimialaselvityksen mukaan julkiset hankinnat tehdään halvan hinnan perusteella.

”Pelkkä halpuutus vaikuttaa koko toimialan elinvoimaan ja heikentää Suomen houkuttelevuutta markkinana sekä TKI-kohteena”, ilmoittaa Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Hollanti.

”Nyt tarvitaan päättäväisiä toimia: hankintojen kriteereinä tulee korostaa laatua ja vaikuttavuutta, markkinavuoropuhelua pitää vahvistaa ja kaupan ehdoista on käytävä aitoja, markkinoiden tilanteet huomioivia keskustelua”, Hollanti jatkaa.

Toimialaselvityksessä nostettiin esiin huoli hyvinvointialueiden investointikyvystä sekä pitkät ja ehdoiltaan kireät hankintasopimukset, jotka eivät huomioi markkinoilla tapahtuvia muutoksia. Tähän tulee toimialajärjestön mielestä puuttua.

Toimiva terveysteknologiamarkkina on kaikkien etu

Sailab – MedTech Finland ry korostaa toimivan markkinan merkitystä. Suomi on pieni markkina-alue. Jos markkinaa ei koeta taloudellisesti kannattavaksi ja mikäli sopimusehdot ovat muuta Eurooppaa kireämmät, terveysteknologian tarjonta Suomen markkinoilla voi heiketä. Se ei ole potilaiden, ammattilaisten eikä yhteiskunnan etu.

”Keinot markkinan toimivuuteen ovat käytettävissämme: aidosti kilpaileva markkina, laadun ja vaikuttavuuden huomioinen hankinnoissa sekä halu neuvotella ehdoista ja hinnantarkistuksista”, painottaa toimitusjohtaja Hollanti.

Terveystekologian toimialaselvitys

Terveysteknologian toimialaselvitys on Sailab – MedTech Finland ry:n vuosittain teettämä tutkimus toimialan tilanteesta. Kyselyn ja analyysin on toteuttanut Nordic Healthcare Group loka-marraskuussa 2023. 

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologian toimialajärjestö. Sen jäsenyritykset valmistavat, jakelevat ja/tai maahantuovat miltei 90 % Suomessa käytössä olevista lääkinnällisistä laitteista ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista.

Terveysteknolgian toimialaselvitykset

 

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Hanna Hietala

Hanna Hietala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

+358 41 544 95 00

Liitteet

Terveysteknologian toimialaselvitys 2023

terveysteknologian-toimialaselvitys-2023.pdf, 4 Mt

Lataa