Sailab – MedTech Finland ry: Lisää kilpailua terveysteknologian toimialalle

Uutiset

”Terveysteknologiayritykset haluavat lisää kilpailua”, linjaa Sailab – MedTech Finland ry:n elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtaja Joona Pulliainen. ”Monipuolisen yrityskentän terve kilpailu huolehtii siitä, että saamme Suomessa julkisten varojen vastineeksi mahdollisimman laadukkaita terveysteknologian ratkaisuja.” 

Sailab – MedTech Finland ry:n 10.1.2024 julkaisemassa terveysteknologian toimialaselvityksessä nousee esille julkisten hankintojen kriteerien painottuminen lähes kokonaan halpaan hintaan. Terveysteknologiayritykset painottaisivat sen sijaan hankinnoissa laatua, vaikuttavuutta ja terveyshyötyjä.  

”Halpuutus ei lisää kilpailua ja jopa estää innovaatioiden saamista Suomen markkinoille. Suomen haaste on kilpailun krooninen puute julkisissa hankinnoissa – käyttöön on otettava tehokkaimmat keinot kilpailun lisäämiseen, jota markkina pysyy toimivana”, painottaa elinkeinopoliittinen asiantuntija Hanna Hietala. 

Riittävän pitkät tarjousajat ja loma-aikojen rauhoittaminen lisäävät kilpailua 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuore tutkimus Kilpailu julkisissa hankinnoissa nostaa esille kaksi toimenpidettä, joilla on selkeä yhteys suurempaan tarjousmäärään: tarjousaikojen pidentäminen ja loma-aikojen välttäminen.  

”Tarjousten huolellinen laatiminen vaatii runsaasti työtä. Lyhyet tarjousajat karsivat tarjousten määrää etenkin monimutkaisissa ja runsasta dokumentaatiota vaativissa tarjouspyynnöissä. Loma-aikoina myös yritysten tarjoustenlaadinta hidastuu”, avaa Pulliainen haasteita.  

Sailab – MedTech Finland ry kannustaa terveydenhuollon hankintayksiköitä tarttumaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportissaan esittämiin kilpailua lisääviin keinoihin. Lisääntyvä kilpailu pitää markkinan vireänä ja toimivana sekä tuo tutkitusti yhteiskunnalle kustannussäästöjä. Markkinan toimivuus on tärkeää myös potilasturvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologian toimialajärjestö. Sen jäsenyritykset valmistavat, jakelevat ja/tai maahantuovat miltei 90 % Suomessa käytössä olevista lääkinnällisistä laitteista ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista. 

Lisätietoja

Hanna Hietala

Hanna Hietala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

+358 41 544 95 00