Start-upit ja kumppanijäsenet tervetulleita Sailab – MedTech Finlandin jäseniksi!

Uutiset

Otamme uudet jäsenmuodot käyttöön uuden strategiakautemme myötä. Haluamme vastata kasvavaan tarpeeseen läpinäkyvällä ja kestävällä tavalla”, toteaa toimitusjohtaja Laura Hollanti, Sailab – MedTech Finland ry.
Sailab – MedTech Finland ry käynnisti uusia jäsenyyksiä koskevan uudistustyön keväällä 2023. Uusien jäsenmuotojen sekä jäsenyyksien oikeuksien ja velvoitteiden osalta erityisenä painopisteenä olivat kilpailuoikeus ja Terveysteknologian eettinen ohje.

”Olemme määritelleet tarkkaan myös uusien jäsenmuotojen osalta oikeudet ja velvollisuudet. Emme ota riskejä, että edes vahingossa tai tahattomasti toimisimme esimerkiksi kilpailulainsäädännön tai alan eettisen ohjeen vastaisesti”, Hollanti ilmoittaa. ”Kannamme toimialajärjestönä suurta vastuuta.”

Start-up jäsen

Sailab – MedTech Finland ry:n startup -jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii terveysteknologian startup tai scaleup –yrityksenä, on aktiivisessa kehitys- ja tutkimusvaiheessa ja pyrkii aidosti terveysteknologian (l. MD ja IVD) markkinoille. Jäsenmaksu vuonna 2024 on suuruudeltaan puolet varsinaisen jäsenen alimman maksuluokan jäsenmaksusta. Liittymismaksu ensimmäisenä jäsenyysvuotena on tästä puolet.

Start-up jäseneksi hyväksyttävällä yrityksellä ei ole myynnissä lääkinnällisiä laitteita tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Mikäli yrityksellä on myynnissä tai jos se tuo markkinoille lääkinnällisen laitteen (ml. in vitro), tulee yrityksen hakea varsinaiseksi jäseneksi.

”Erityisen tärkeää on se, että nämä yritykset saavat selkeää ja paikkansa pitävää tietoa lääkinnällisten laitteiden ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden sääntelystä. Ihmisten elämän ja hengen osalta ei ole olemassa harmaata aluetta, vaan kaiken alallamme on oltava turvallista ja oikein. Tätä haluamme vahvistaa”, toimitusjohtaja Laura Hollanti sanoo.

Startupit voivat osallistua yhdistyksen vuosikokouksiin puhe- ja läsnäolooikeudella, mutta heillä ei ole äänioikeutta. Työryhmät voivat tarvittaessa pyytää näiltä jäsenyrityksiltä kantoja ja näkemyksiä ja työryhmät/jaostot voivat kutsua näitä jäsenyrityksiä kokouksiinsa.  Start up –yrityksiä koskevissa lakimuutoksissa lausuntopyynnöt lähetetään myös start up -jäsenille.  He voivat osallistua järjestön tapahtumiin livenä ja verkossa sekä toimitus- ja maajohtajaverkoston toimintaan. Lisäksi he saavat jäsenhintaiset palvelut MedTech Palvelut MP Oy:ltä

Terveysteknologian eettinen ohje ja kilpailuoikeuden ohje sekä kilpailulainsäädäntö sitovat myös start-uppeja samalla tavoin kuin varsinaisia jäsenyrityksiä.

Kumppanuusjäsen
Yhdistyksen kumppanuusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisö. Kumppanuusjäsenen tulee jollakin tavoin edistää Sailab – MedTech Finland ry:n tavoitetta, siten että potilaille ja terveydenhuollolle voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia hoitoratkaisuja.Kumppanuusjäsenen vuosimaksu on 5 000 euroa vuonna 2024.

Kumppanuusjäseneksi voidaan ottaa myös yrityksiä, joilla ei ole myynnissä lääkinnällisiä laitteita tai in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tai joka ei ole alan start-up –yritys. Mikäli yrityksellä on myynnissä tai jos se tuo markkinoille lääkinnällisen laitteen (ml. in vitro), tulee yrityksen hakea varsinaiseksi jäseneksi.

Kumppanuusjäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen vuosikokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Kumppanuusjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä myöskään heille toimiteta toimialajärjestön jäsenyritysten tietoja.

” Emme ole emmekä tule olemaan yleisluontoinen markkinointikone. Poimimme tarkasti ne tahot, joiden kanssa haluamme tehdä alalla yhteistyötä. Lisäksi pidämme selkeästi erillään kumppanuusjäsenet esimerkiksi linjojen ja kantojen muodostuksesta. Asiakkaat ja myyjät säilyvät erillään. Silti kumppaneita ja varsinaisia jäseniämme törmäytetään, jotta tavoite terveysteknologiasta tulevaisuuden terveyden tekijänä toteutuu”, pohtii Hollanti.

Terveysteknologiayritykset ovat tervetulleita varsinaisiksi jäseniksi

Sailab – MedTech Finland ry:n varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä terveysteknologiayrityksiä, jotka valmistavat, maahantuovat tai jakelevat lääkinnällisiä laitteita (ml. in vitro). Jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaa terveysteknologian eettistä ohjetta sekä kilpailuoikeiden ohjetta.  Vuonna 2024 liittymismaksu on 900 euroa. Seuraavina vuosina jäsenmaksu määräytyy liikevaihdon mukaan.

Jäsenyritykset päättävät Sailab – MedTech Finland ry:n toiminnasta, tavoitteista ja linjauksista. Jokaisella jäsenyrityksellä on käytössään yksi ääni yhdistyksen kokouksessa ja hallituksen jäsenet valitaan varsinaisista jäsenyrityksistä. Jäsenyritysten edustajat voivat osallistuja työryhmiin ja jaostoihin ja vaikuttaa siten alan yhteisiin näkemyksiin.

”Terveysteknologia on nopeasti kehittyvä ja ratkaisuja tarjoava toimiala. Toimialan näkemykset syntyvät aktiivisten jäsenyritysten perusteltujen näkemysten pohjalta. Rakennamme yhdessä Suomea, jossa kaikilla on oikeus turvallisiin, laadukkaisiin, vaikuttaviin ja innovatiivisiin terveysteknologian ratkaisuihin ja palveluihin”, toimitusjohtaja Hollanti painottaa.