Hankintalain päivitys eduskunnan käsittelyyn

Uutiset

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen hankintalain päivityksestä (HE 102/2023).

Esitetyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ehdotetaan pidempää määräaikaa julkisten hankintojen valvontaan. Sailab – MedTech Finland ry kannatti esitysta lausunnossaan. Monitoimijainen, kilpailtu ja reilu markkina on edellytys julkisten hankintojen onnistumella.

Lisäksi lakiesityksessä esitetään, että julkisissa hankinnoissa on käytettävä EU-vakiolomakkeita ja yhteistä viitenimikkeistöä (CPV).

Sailab – MedTech Finland ry on tyytyiväinen esityksen sisältöön ja lausuntopalautteen huomioiseen.

Tutustu hallituksen lakiesitykseen eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_102+2023.aspx