Mikromuovikielto koskee myös lääkinnällisiä laitteita 17.10.2029 alkaen

Uutiset

Euroopan komissio on julkaissut asetuksen (EU) 2023/2055 synteettisten polymeerimikrohiukkasten (mikromuovien) rajoituksen lisäämisestä liitteeseen XVII.

Kieltoa sovelletaan 17.10.2023 alkaen, mutta se ei koske ennen tätä markkinoille saatettuja tuotteita. Ennen 17.10.2023 varastossa ja kaupan hyllyllä olevat tuotteet voi myydä tai luovuttaa eteenpäin. Tuonti EU:n ulkopuolelta on kielletty 17.10.2023 alkaen. Kielto koskee esim. mikrohelmiä ja irtokimalteita. Mikrohelmillä tarkoitetaan mikromuoveja, joita käytetään kuorimiseen, kiillottamiseen tai puhdistamiseen.

Kieltoa ei sovelleta ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin (IVD)

Kieltoa ei sovelleta lääkkeisiin, eläinlääkkeisiin, EU-lannoitevalmisteisiin, elintarvikelisäaineisiin, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin laitteisiin, elintarvikkeisiin ja rehuihin.

Osalle sallituista käytöistä (mm. IVD) vaaditaan mm. käyttö- ja hävittämisohjeet mikromuovipäästöjen ehkäisemiseksi. Lisäksi toiminnanharjoittajaa voi koskea vuosittainen raportointivelvoite mikromuovien käytöistä ja päästöistä Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA).

  • Toimittajien on 17.10.2026 alkaen annettava käyttö- ja hävittämisohjeet, joissa selitetään ammattikäyttäjille ja yleisölle, miten synteettisten polymeerien mikrohiukkasten päästöt ympäristöön voidaan estää (liite XVII, kohta 8).
  • Lisäksi kohdassa 10 annetaan tarkempi kuvaus, miten tiedot tulee antaa (liite XVII, kohta 10).
  • Lisäksi kemikaalivirastolle tulee ilmoittaa erikseen kuvatut tiedot vuodesta 2027 alkaen (mm. kuvaus loppukäytöstä).

Lääkinnällisten laitteiden (MD) osalta tilanne haastavampi

Kielto koskee 17.10.2029 alkaen myös lääkinnällisiä laitteita, paitsi jos ne sisältävät mikrohelmiä. Tilanne on haastava, koska osaan ratkaisuista korvaavia tuotteita / raaka-aineita on toistaiseksi vähän tai ei lainkaan. 

Sailab – MedTech Finland ry ja sen kattojärjestö MedTech Europe etsivät ratkaisuja ja pyrkivät turvaamaan samanaikaisesti sekä terveydenhuollon toimivuuden että ympäristövastuun täysimääräisen tulevaisuuden.

Kysymykset, esimerkit ja huomiot tervetulleita

Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry toivoo jäsenyrityksiltään, muilta toimijoilta ja sosiaali- ja terveydenhuollolta näkemyksiä ja esimerkkejä miten kielto voi vaikuttaa esimerkiksi terveydenhuollon toimintakykyyn. Lisäksi kaikki ratkaisuesitykset ovat tervetulleita. Olettehan asian tiimoilta yhteydessä terveysteknologian asiantuntija Kirsi Talmaniin (kirsi.talman@sailab.fi).

Mitä on mikromuovi?

  • Synteettiset polymeerimikrohiukkaset eli mikromuovit ovat joko suuremman muovijätteen kulumisen seurauksen syntyneitä tai tarkoituksella pieniksi kappaleiksi valmistettuja.
  • Tarkoituksella valmistettuja synteettisiä polymeerimikrohiukkasia käytetään sellaisenaan tai lisätään tuotteisiin tuomaan tiettyjä ominaisuuksia.
  • Synteettiset polymeerimikrohiukkaset voivat aiheuttaa haittoja ympäristöön päädyttyään, sillä ne eivät liukene veteen eivätkä hajoa ympäristössä.

Lue aiheesta lisää tämän linkin kautta.

Lisätietoja

Kirsi Talman

Kirsi Talman

Terveysteknologian asiantuntija

+358 40 541 2084

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299