Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi.

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry pyytää jäsenyrityksiltään näkemyksiä Liikenne- ja viestintäministeriön luonnokseen kyberturvallisuudesta. Näkemyksiä voi antaa alta löytyvällä lomakkeella pe 10.11.2023 mennessä.

Liitteistä löydätte Liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman esitysluonnoksen. Lausunto käsitellään ja hyväksytään Sailab – MedTech Finland ry:n terveysteknologian työryhmässä toimitettavaksi lausuntopalveluun.

Yritykset voivat lausua asiasta myös suoraan lausuntopalvelun kautta. Pääset sinne tästä linkistä.

Mistä on kyse?

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi laki kyberturvallisuuden riskienhallinnasta, jossa säädettäisiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimijoiden kyberturvallisuuden riskienhallinta- ja raportointivelvoitteista.

Luonnoksessa kuvataan myös mm. vakavan kansanterveysuhan aikana kriittiseksi katsotut lääkinnällisiä laitteita valmistavat toimijat ja lääkinnällisten laitteiden valmistus.

Mitä tavoitellaan?

Hallituksen esityksen tavoitteena on NIS2-direktiivin kansallinen täytäntöönpano. NIS2-direktiivin tavoitteena on vahvistaa EU:n yhteistä ja jäsenvaltioiden kansallista kyberturvallisuuden tasoa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten sektoreiden ja toimijoiden osalta.

 

Lisätietoja

Kirsi Talman

Kirsi Talman

Terveysteknologian asiantuntija

+358 40 541 2084

Liitteet

Luonnos hallituksen esitykseksi kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivin) täytäntöönpanemiseksi

nis2-he-lausuntopalvelu.pdf, 2 Mt

Lataa