Terveydenhuollon digi-, data-, tekoäly- ja kyberturvallisuusasioihin liittyvää työtä vahvistetaan

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n Digi-, data- ja tekoälyasiat terveysteknologiassa -webinaarissa käsiteltiin kansallista ja EU-tason ajankohtaista tilannetta. Esityksissä käytin lävitse tilannetta strategian ja sääntelyn näkökulmista. Löydät materiaalit artikkelin lopusta.

Sailab – MedTech Finland ry päätti keväällä 2023 vahvistaa työtään terveydenhuollon digitalisaatioon, terveysdataan, tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen liittyvien asioiden parissa. Keväällä ja syksyllä 2023 tehtiin toimialan kartoitus, jossa koottiin yhteinen näkemys terveydenhuollon digitalisaation nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä yhdistyksen vaikuttamisen painopistealueista.  

Kehittämispäällikkö Mervi Katainen kävi lävitse webinaarissa terveysteknologian toimialan selvityksen tuloksia. Ajankohtaisia ja seurattavia asioita ovat mm. kansallinen lainsäädäntötyö, digitalisaation strategiatyö Sosiaali- ja terveysministeriössä, hyvinvointialueilla, yksityisten palveluntuottajien toimesta sekä EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminta.

Sitran projektijohtaja Markus Kalliola esitteli reilun datatalouden teemaa. Esityksessään Kalliola muistutteli, että keskiössä tulisi olla datan käyttö hyvinvoinnin edistämiseksi. Datan ja tekoälyn avulla voidaan tuottaa laadukkaampaa palvelua ja hoitoa sosiaali- ja terveysalalla, julkisten varojen tehokkaampaa käyttöä sekä siirtyä kohti yksilöllisempää terveydenhoitoa.

MedTech Europe:n manager (Digital Health) Benjamin Meany esitteli EU:n digitaalisuuteen liittyvää lainsäädäntöä (AI Act, EDHS) ja niiden vaikutuksia lääkinnällisiin laitteisiin (MD/IVD). Esityksessä punnittiin ansiokkaasti mm. tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Uhkina mm. hallinnollisen työn ja kustannusten kasvu sekä lainsäädäntöön ja teknisiin vaatimuksiin liittyvä monitulkintaisuus.

Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Hollanti kuvasi tilaisuudessa terveysteknologian tulevaisuutta. Hollanti muistutti, että potilaskeskeisyys on olennaista myös uuden, digitaalisesti edistyneen, terveydenhuollon rakentamisessa. Uusi aikakausi tuo uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Terveysteknologialla on tässä merkittävä rooli. Terveysteknologian julistuksen löydät täältä.

Webinaarissa esitetyt materiaalit löydät tämän linkin kautta.