Kirsi Talmanin tehtävästä terveysteknologian asiantuntija

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n hallitus päätti  12.10.2023 kokouksessaan, että  Kirsi Talmanin tehtävänimike muutetaan terveysteknologian asiantuntijaksi. Muutos on voimassa heti.

Muutoksella selkeytetään tehtävänkuvaa ja sen keskeisiä tavoitteita. Kirsi Talmanin työn tavoitteena on terveysteknologian käytön ja tähän liittyvän ymmärryksen ja osaamisen yleinen edistäminen hyvinvointialueilla.

Lisäksi hän vastaa  lääkinnällisten laitteiden ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettujen laitteiden suorasta sääntelystä sekä tähän liittyvästä vaikuttamis- ja tiedottamistyöstä. Kirsi Talman toimii MedTech Euroopen Regulation Affairs Committeen jäsenenä sekä kiinteässä yhteistyössä muun muassa Fimean ja STM:n lääkinnällisten laitteiden suorasta sääntelystä vastaavien tahojen kanssa.

Samassa yhteydessä muutetaan terveyspoliittisen (sääntely) työryhmän nimi terveysteknologian työryhmäksi. Terveysteknologian työryhmä käsittelee terveysteknologian käyttöä ja suoraa sääntelyä. Muutos voimassa heti.

Uusi tehtävä: terveyspolitiikan asiantuntija 

Lisäksi Sailab – MedTech Finland ry:n hallitus perusti uuden toimenkuvan ja päätti, että toimialajärjestö aloittaa terveyspoliittisen asiantuntijan rekrytoinnin. Terveyspoliittisen asiantuntijan tehtävä on sisällöltään täysin uusi.

Sailab – MedTech Finland ry:n terveyspolitiikan asiantuntija ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, rahoitusta sekä päätöksentekoa. Asiantuntija edistää terveysteknologian strategista roolia ja merkitystä kansallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Asiantuntija seuraa myös Euroopan Unionin sosiaali- ja terveydenhuoltoon (mm. HERA ja CER) liittyvää valmistelua.

Hän osallistuu erilaisiin valmisteluihin ja hankkeisiin sekä tuottaa tehtävän tavoitteisiin liittyvää materiaalia suomeksi ja englanniksi. Myös eduskuntaryhmien ja valiokuntakuulemisten sekä lausuntojen maailma on hänelle tuttua.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299