Sailab – Medtech Finland ry panostaa terveysteknologian tunnettuuden ja käytön edistämiseen  

Sailab – Medtech Finland ry panostaa terveysteknologian tunnettuuden ja käytön edistämiseen  

Uutiset

Terveysteknologian pitäisi olla investointi, jossa keskeinen tavoite tulisi olla ihmisten parempi terveys ja saatavissa olevat terveyshyödyt sekä omaehtoisen ja inhimillisen elämän tukeminen silloin kuin kyseessä on esimerkiksi parantumaton sairaus. Lisäksi terveysteknologialla voitaisiin muun muassa vastata hoitaja- ja lääkäripulaan, vapauttaa työaikaa potilaiden kohtaamiseen sekä siirtää painopistettä sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn.

Siksi Sailab – Medtech Finland ry panostaa terveysteknologian tunnettuuden ja käytön edistämiseen. Syyskuun lopussa Sailab – Medtech Finland ry:ssä työnsä aloittanut terveyspoliittinen asiantuntija Kirsi Talman korostaa yhteistyötä ja sen tuomia mahdollisuuksia.

Kirsi Talman on väitellyt tohtoriksi terveystieteistä. Sitä ennen hän on tehnyt maisteriopinnot hoitotieteestä King’s College London yliopistossa, ja sairaanhoitajaopinnot Helsingin ammattikorkeakoulussa.

Talmanilla on vankka työkokemus terveydenhuollon sektorilta toimittuaan sairaanhoitajana kolmessa eri maassa. Viimeisen 20 vuoden ajan hän on toiminut korkeakoulusektorilla Suomessa ja Englannissa opetus, tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Talmanilla onkin näiden tehtävien kautta erinomaista näkemystä keskeisiin terveyspolittiisiin kysymyksiin, kuten asiakas- ja potilasturvallisuuteen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laatuun, laadun parantamiseen sekä kestävään kehitykseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Terveysteknologialla hyötyjä koko yhteiskunnalle

Talmanin mukaan tavoite on kaikilla yhteinen, sosiaali- ja terveyspalveluilla lisätään terveyttä ja hyvinvointia. Terveysteknologia auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Keräämme seuraavaksi yhdessä hyvinvointialueiden ja yritysten kanssa hyviä käytänteitä ja esimerkkejä terveysteknologian käytöstä. Hyviä esimerkkejä löytyy jo muun muassa tulehduksellisten suolistosairauksien kotitesteistä ja puhelinsovelluksista sekä robotiikan hyödyntämisessä tekonivelten asentamisessa.

Terveysteknologian sääntely harmonisoitiin Euroopassa EU-asetuksilla 2017. Uusien asetusten myötä kaikkien toimijoiden vastuut lisääntyivät, ja teollisuuden lisäksi uusia velvoitteita tuli myös terveydenhuoltoon. Uudistuksen avulla lisätään potilasturvallisuutta entisestään.

Monilla toimijoilla ei ole vielä riittävästi tietoa asetusten ja kansallisen lainsäädännön sisällöstä. Sailab – MedTechin Kirsi Talmanin mielestä terveysteknologiaan liittyvän tietoisuuden lisääminen ja käsitteiden kirkastaminen onkin tärkeää.

”Me toimialajärjestössä jatkamme terveysteknologian tietoisuuden lisäämistä: starttaa keskiviikot klo 8.15 kuulemalla ajankohtaista asiaa terveysteknologiasta, sen sääntelystä ja käsitteistä.”

Terveyspoliittinen asiantuntija Kirsi Talman vastaa Sailab – Medtech Finland ry:ssä terveysteknologian käytön edistämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Talman on siirtynyt tehtävään Metropolian yliopettajan työstä.

Talman toimii tällä hetkellä myös Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen post-doc tutkijana sekä King’s College London Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative care vierailevana luennoitsijana.

Kirsi Talman toimii myös Sailab – MedTechin terveyspoliittisen työryhmän sihteerinä. Työryhmä käsittelee terveysteknologian suoraa sääntelyä ja käyttöympäristöä. Ilmoittaudu terveyspoliittisen työryhmän jäseneksi. Kokoukset noin kerran kuukaudessa.