Lausuntopyyntö: Hankintalaki

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry pyytää jäsenyrityksiltään näkemyksiä hankintalain uudistukseen. Näkemyksiä voi antaa  alta löytyvällä lomakkeella 3.10.2023 mennessä.

Liitteistä löydätte työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman esitysluonnoksen. Lausunto käsitellään ja hyväksytään Sailab – MedTech Finland ry:n elinkeinopoliittisessa työryhmässä toimitettavaksi lausuntopalveluun.

Yritykset voivat lausua asiasta myös suoraan lausuntopalvelun kautta. Pääset sinne tästä linkistä.

Mistä on kyse?

Hankintalain uudistaminen raukesi edellisellä hallituskaudella eduskunnan lopetettua työskentelynsä vaalikaudelta 2019-2022.  Nyt annettavalla esityksellä tehdään hankintalakiin sellaiset tekniset muutokset, jotka sisältyivät rauenneeseen hallituksen esitykseen 115/2022.

Hankintavalvontaa koskevan muutoksen tavoitteena olisi varmistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle riittävä aika valvonnan oikeudellisen arvioinnin ja markkinaoikeudelle tehtävän seuraamusta koskevan esityksen määräämiseksi.

Hankintojen ilmoittamista koskevien muutosehdotusten tavoitteena on huomioida Euroopan Unionin hankintojen ilmoittamista koskeva muutoksen vaikutuksen hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin.

Esityksen tarkoituksena on myös selkeyttää ja yhdenmukaistaa hankintayksiköiden tiedonsaantioikeuksia alihankkijoiden mahdollista poissulkemista pakollisten  poissulkuperusteiden johdosta.

Lisätietoja

Hanna Hietala

Hanna Hietala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

+358 41 544 95 00

Liitteet

Luonnos esitykseksi hankintalain ja erityisalojen hankintalain muuttamisesta

luonnos-he-hankintalain-ja-erityisalojen-hankintalain-muuttamisesta.pdf, 225 kt

Lataa