Jäsenyritykset: haku HUS Advisory Boardiin menossa

Uutiset

HUS yritysyhteistyön Advisory Board on neuvoa-antava foorumi, jonka päämääränä on edistää yritysten ja HUSin välistä vuoropuhelua ja rakentaa yhteistyön edellytyksiä. AAdvisory Boardissa käsitellään HUSissa tehtävään tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön, digitalisaatiokehitykseen ja markkinavuoropuheluun liittyviä yleisiä periaatteita ja toimintatapoja.

Advisory Board voi antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia HUSin ja yritysten yhteistyön käytäntöihin ja periaatteisiin liittyvistä kehittämistarpeista. Toisaalta Advisory Board tarjoaa HUSille kanavan vuoropuheluun asioissa, joihin se toivoo laaja-alaisesti yritysten näkökulmia.

HUS yritysyhteistyöryhmä organisoi Advisory Boardin kokoontumiset 3-4 kertaa vuodessa, lisäksi tapaamisia voidaan toteuttaa temaattisina alaryhminä. Advisory Boardiin kutsuttavien henkilöiden odotetaan sitoutuvan HUSin ja yritysten yhteistyön edistämiseen läpinäkyvällä tavalla sekä viestimään toiminnasta avoimesti.

Sailab – MedTech Finland ry:lta on pyydetty esityksiä Advisory Boardin jäseniksi. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut osallistumaan toimintaan, voitte tehdä esityksen oheisella lomakkeella.