Strategiakausi 2017-2023: mitä saatiin aikaan?

Strategiakausi 2017-2023: mitä saatiin aikaan?

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n strategiakausi 2017 -2023 lähestyy loppuaan. Mitä saimme aikaan näiden vuosien aikana?

Läpimenneet tavoitteet strategiakaudella 2018-2023:

 • Terveysteknologian käsite on otettu käyttöön ja se tunnistetaan
 • Sailab – MedTech Finland ry tunnetaan ja tunnistetaan keskeisten sidosryhmien keskuudessa
 • Viranomaisten pyytämien lausunto- ja tietopyyntöjen määrä kasvaa vuosittain
 • Terveysteknologian eettistä ohjetta noudatetaan ja asiantuntijajärjestöt sitoutuivat sen tavoitteisiin

MD- ja IVD -asetukset sekä laki lääkinnällisistä laitteista, Fimean rooli

Sailab – MedTech Finland ry:n ensimmäinen sääntelyasiantuntija palkattiin 2018 syksyllä. Henkilöresurssin lisääminen vahvisti merkittävällä tavalla sääntelyyn liittyvää vaikuttamistyötä ja palvelutuotantoa. 2022 nimike muutettiin terveyspolitiikan asiantuntijaksi.

Läpimenneet tavoitteet strategiakaudella 2018-2023:

 • Kielivaatimus esitetyllä tavalla kansalliseen lakiin lääkinnällisistä laitteista (2019)
 • Kertakäyttöisten tuotteiden uudelleenkäsittelykielto kansalliseen lakiin lääkinnällisistä laitteista (2019)
 • Fimea terveysteknologian valvovaksi viranomaiseksi 2020
 • Fimean neuvontaklinikka perustettiin 2023
 • Jakelijarekisteröinnin osalta vuoden lisäaika (2022)
 • yhteistyön kautta Suomen aktiivinen rooli sell-off säännösten ja siirtymäajan muutoksissa (2022)

Asiantuntijuus jäsenyrityksille ja sidosryhmille strategiakaudella 2018-2023:

 • MD- ja IVD -infosivusto käyttöön 2019 alkaen
 • Sääntelytyöryhmän roolin vahvistaminen 2019 alkaen: kannanotot, lausunnot, materiaalit
 • Sääntelyinfot sidosryhmille 2021 alkaen
 • Säännöllinen yhteistyö ja tapaamiset Fimean kanssa aloitettiin 2019
  • 2022 voivat olla jäseniä työryhmissä ja jaostoissa soveltuvin osin
 • MD- ja IVD -verkkokoulutus MedLoopissa 2021 alkaen
 • Startit ja materiaalituotanto terveysteknologian käsitteistä 2023 alkaen

Terveysteknologian julkiset hankinnat ja markkina, hyvinvointialueet

Sailab – MedTech Finland ry:n ensimmäinen elinkeinopolitiikan asiantuntija palkattiin 2021 keväällä. Henkilöresurssin lisääminen vahvisti merkittävällä tavalla vaikuttamistyötä ja palvelutuotantoa.

Läpimenneet tavoitteet strategiakaudella 2018-2023:

 • Säännölliset tapaamiset ERVA-alueiden hankintajohdon kanssa aloitettiin 2018
 • Hyvän hankinnan huoneentaulut luotiin hankintatoimen kanssa ja otettiin käyttöön 2019
 • Luonnos Terveysteknologian kaupan ehdoista (JYSE) luotiin 2020
 • Markkinavuoropuhelun määrä on lisääntynyt +20/25%

Asiantuntijuus jäsenyrityksille ja sidosryhmille strategiakaudella 2018-2023:

 • Valtakunnallisten hankintaseminaarien järjestäminen aloitettiin 2014
 • Kaupan ehdot -työryhmä perustettiin 2019, elinkeinopoliittiseksi työryhmäksi 2021
 • Elinkeinopoliittisen työryhmän roolin vahvistaminen 2021 alkaen: kannanotot, lausunnot, materiaalit
 • Hankintalain perusteet -koulutus MedLoopiin 2021, innovatiiviset ja vaikuttavat hankinnat MedLoopiin 2023
 • Hankintasivusto avattiin 2023

Terveysteknologia ja koronavuodet 2020-2021: Sailab – MedTech Finland ry:n toimet

 • 01/2020 – 02/2020 varoitukset STM/Fimea/hankintatoimi: maskien takaisinostoyritykset Kiinasta
 • 12.3.2020 Terveysteknologian vierailukieltosuositus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin
 • 03/2020 alkaen Terveysteknologian koronakriittisten tuotteiden kartoitus, saatavuustilastot viikoittain ministeriöihin, viranomaisille ja hankintatoimeen
 • 04/2020 infotaulut suu- ja nenäsuojaimista ja FFP/FFP3 -maskeista eri tahojen ymmärryksen lisäämiseksi
 • 04/2020 alkaen huijausvaroitukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille
 • 04/2020 terveysteknologian koronasivusto avattiin
 • 05/2020 alkaen yhteistyö Tullin kanssa: terveysteknologian tullimaksuista luovuttiin
 • yhteistyö TEM kanssa: terveysteknologian kriittisten asiantuntijoiden maahantulo sallittiin ja karanteenikäytäntöjä helpotettiin
 • yhteistyö Mediuutisten kanssa: informaatio laajemmin terveydenhuollon käyttöön
 • asiantuntija-avun ja informaation tarjoaminen STM:n käyttöön 2020-2021

Aikaansaadut perusasiat:

 • Toimialajärjestön nimi ja säännöt uudistettiin 2016
 • Sailab – MedTech Finland ry:n ensimmäinen strategia luotiin ja polutettiin 2017
 • Logo ja graafinen ilme sekä materiaalit uudistettiin 2017-2018
 • Jäsenkirjeet uudistettiin 2017, 2022 uusi ulkoasu käyttöön
 • Kilpailuoikeuden ohje päivitettiin ja siitä tehtiin pakollinen osa kokouksia 2018
 • Terveysteknologian eettinen ohje päivitettiin ja siitä tuli velvoittava 2018
 • Terveysteknologian eettinen valvontakunta perustettiin 2018
 • Toimialaselvitysten säännöllinen julkaisu aloitettiin 2018
 • Palkkatulotilasto uusittiin ja se tehdään joka toinen vuosi 2020
 • Kirjanpito, palkkahallinto ja laskutus uudistettiin ja sähköistettiin 2021-2022
 • Henkilöstöstrategia uudistettiin: vahva asiantuntijaorganisaatio vaatii vahvaa asiantuntijaosaamista ja kokemusta työelämästä/vastaavista tehtävistä 2022

Sailab – MedTech Finland ry:n omistama yhtiö MedTech Palvelut MP Oy

 • Sailab Fennican uudistamistyö aloitettiin 2020
 • Sailog -laskunvälitysjärjestelmä ajettiin hallitusti alas 2019 syksyllä
 • MedLoop-verkkokoulutuskeskus avattiin 2021
 • Yhtiö saatiin kannattavaksi ja velattomaksi 2019 alkaen
 • Yhtiölle luotiin oma ilme ja graafinen ohje 2021
 • Yhdistyksen ja sen omistaman yhtiön toiminnat ja päätöksenteko eriytetty asteittain toisistaan 2020 alkaen