Diabetesrekisteriin kerättävä lääkinnälliset laitteet ja niiden tuottama tieto

Diabetesrekisteriin kerättävä lääkinnälliset laitteet ja niiden tuottama tieto

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry:n diabetesjaosto vaatii, että lääkinnälliset laitteet ja niiden tuottama tieto on kerättävä diabetesrekisteriin.

Diabeteksen hoidon tavoitteena ovat sairauden nopea diagnoosi, oireettomuus ja mahdollisimman normaalin veren glukoositason ylläpitäminen sekä lisäsairauksien välttäminen. Kaikissa vaiheissa lääkinnälliset laitteet ovat merkittävässä roolissa. Digitalisaation ja teknologian merkitys diabeteksen diagnosoinnissa, seurannassa ja hoidossa lisääntyy koko ajan ja nopeasti.

Sailab – MedTech Finland ry:n diabetesjaosto on ajanut THL:n kansallisen diabetesrekisterin syntymistä. Laaturekisterin aikaansaaminen oli tärkeä uudistus, mutta ei tälläisenään riitä. Jaoston mielestä kansalliseen diabetesrekisteriin olisi saatava tieto siitä, mitä laitteita on ollut käytössä. Näin voidaan mitata ja osoittaa niiden hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta.

”Hyvinvointialueilla on lääkinnällisten laitteiden laiterekisterit. Näistä voisi rakentaa yhteyden diabetesrekisteriin”, toteaa puheenjohtaja Tiina Pihkala, diabetesjaostosta. ”Mikäli laitteiden tuottama tieto jää puuttumaan, ei kokonaiskuvaa synny.”

Samalla on varmistettava hoitohenkilökunnan tietotaidon kehittäminen digitalisaation ja laitteiden käytön osalta. Lääkäreiden koulutus ja perehdytys tuntuu tapahtuvan vähintään kohtalaisesti, mutta diabeteshoitajien osalta voitaisiin monilla alueilla parantaa.

”Diabetesjaostossa mukana olevat yritykset osallistuvat omalta osaltaan mielellään perehdytykseen ja koulutukseen, kunhan hyvinvointialueet järjestävät hoitajille aikaa, mahdollisuuksia ja ehkä kannusteitakin osaamisen päivittämiseen”, kannustaa jaoston varapuheenjohtaja Mikael Rinnetmäki. ”Hoitoa tukevasta teknologiasta saadaan paras hyöty irti, kun hoitohenkilökunta ymmärtää teknologiaa ja laitteiden tuomat edut ja osaa hyödyntää eri ominaisuuksia”.

”Potilaiden tasapuolinen ja laadukas hoito on turvattava hyvinvointialueuudistuksen myötä. Aiemmin on ollut tilanne, jossa jopa hoitotarvikkeiden saatavuudessa on ollut suurta alueellista epätasa-arvoa. Korkeammasta teknologiasta tai digiratkaisuista puhumattakaan ”, jatkaa Tiina Pihkala. ”Toimintaa on kehitettävä niin, että laitteita olisi enemmän saatavilla ja potilailla valinnanvaraa. Usein diabetesta sairastava on oman sairautensa ja tilanteensa paras asiantuntija. Heitä kannattaa kuulla ja osallistaa.”

Sailab – MedTech Finland ry:n diabetesjaosto yhdistää terveysteknologiayritykset, jotka valmistavat tai jakelevat diabeteksen diagnosointiin, seurantaan ja hoitoon tai liitännäissairauksiin liittyviä lääkinnällisiä laitteita ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Jaosto tekee vahvaa yhteistyötä muun muassa Diabetesliiton, lääkäri- ja hoitajayhdistysten sekä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on edistää terveysteknologian käyttöönottoa, vahvistaa diabeteksen hyvää hoitoa ja lisätä tietoa hoidon ja hoitotasapainon vaikutuksesta.

Sailab – MedTech Finland ry:n diabetesjaostossa ovat mukana muun muassa:
Puheenjohtaja Tiina Pihkala, Medtronic
Varapuheenjohtaja Mikael Rinnetmäki, Sensotrend
Riina Hakola, Ascensia
Marika Rummakko, Abbott
Marja Rahkola, Respecta
Maria Vulli, Ypsomed
Mari Nousiainen, Pedihealth
Heikki Hirvasniemi, Mediq

Diabetesjaosto noudattaa toiminnassaan kilpailuoikeuden ohjetta ja kilpailulainsäädäntöä. Ohjeen säännökset käydään kokousten alussa läpi. Jaostoon ovat tervetulleet kaikki Sailab MedTech Finland ry: jäsenyritykset.

Lisätietoja

Rinnetmäki Mikael

Mikael Rinnetmäki

Diabetesjaoston varapuheenjohtaja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299