Terveysteknologia keventää hoitotyön kuormittavuutta: esimerkkejä vaikuttavuudesta

Terveysteknologia keventää hoitotyön kuormittavuutta: esimerkkejä vaikuttavuudesta

Uutiset

Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry korostaa terveysteknologian keskeistä roolia sosiaali- ja terveydenhuollon haasteiden selättämisessä. 

Kolme esimerkkiä hoitotyön kuormittavuuden keventämiseen 

Tässä 3 esimerkkiä siitä, miten terveysteknologia keventää hoito- ja hoivatyön kuormittavuutta: 

  1. Apuvälineet: nostotuoli

Apuvälineet tukevat kotona asumista, auttavat liikkumisessa ja edistävät kuntoutumista. Apuvälineet ovat keskeisessä roolissa myös hoitotyön kuormittavuuden helpottamisessa. Esimerkiksi lattialle kaatuneen henkilön nostamisessa auttaa nostotuoli, jonka avulla kotihoidon työntekijä kykenee nostamaan kaatuneen henkilön ylös yksinään – ambulanssia ei tarvitse soittaa paikalle, ellei kaatuminen ole aiheuttanut muuta hoitotarvetta.  

  1. Etäseuranta: ranneke

Teknologian kehittyminen mahdollistaa elintoimintojen seuraamisen etänä. Kootusta seurantatiedosta voidaan helpommin huomata esimerkiksi sairauden kehittymistä ennakoivia muutoksia ja sairauden kehittymiseen pystyttään reagoimaan ennaltaehkäisevästi. Samalla vähennetään tarvetta henkilötyötä vaativille mittauksille.  

Esimerkiksi sydämen eteisvärinää voidaan mitata ja seurata ranteessa pidettävän rannekkeen kautta. Sydämen eteisvärinä altistaa potilaat mm. aivoveritulpan aiheuttamalle aivohalvaukselle, jonka hoito on vaativaa ja kallista. Eteisvärinän riittävän aikainen havaitseminen on paitsi potilaan elämänlaadun, myös sote-järjestelmän kannalta arvokasta. 

  1. Lääkeannostelu: lääkepumppu

Lääkeannostelu vie paljon hoitajien työaikaa. Työtä voidaan keventää esimerkiksi kertakäyttöpumpuilla, joilla 1-2 vuorokauden lääkeannos voidaan annostella hitaasti kanyylin kautta suoneen sen sijaan, että hoitaja antaisi lääkkeen 2-6 kertaa vuorokaudessa. Tämä vapauttaa potilaan takaisin arkeen ja hoitajan muuhun potilastyöhön. 

Terveysteknologian potentiaali käyttöön 

Suomen sote-järjestelmä on eurooppalaisittain poikkeuksellisen hoitajavetoinen, joten hoitajien eläköityminen ja saatavuus iskee järjestelmäämme kovemmin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Hoitotyön kuormittavuutta keventävä terveysteknologia auttaa selättämään tätä haastetta.  

Ammattilaisten käytössä olevat asianmukaiset ja toimivat välineet ovat välttämätön edellytys toimivalle terveydenhuollolle. Potilaiden käytössä oleva, arkea helpottava ja ennaltaehkäisevä terveysteknologia parantaa ihmisten elämänlaatua ja pienentää työpainetta henkilöstöpulasta kärsivällä toimialalla.  

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportti sote-palveluista nostaa esille tutut haasteet. Väestömme ikääntyy ja hoitohenkilökunta eläköityy.   

Raportissa todetaan, että ratkaisuja sote-järjestelmän haasteisiin on etsittävä monelta suunnalta samanaikaisesti: työnjaosta, työajan kohdentamisesta, tuottavuuden lisäämisestä, yksityisen sektorin innovaatiokyvyn hyödyntämisestä, digitalisaatiosta ja teknologiasta. 

Myös Työ- ja elinkeinoministeriö näkee mahdollisuuksia terveysteknologian yleistymisessä ja sen myötä ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa.   Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry kannustaakin TEMia ja tulevia päättäjiä kehittämään julkisia hankintoja. Terveysteknologiassa laatu ja vaikuttavuus on nostettava keskeisiksi valintakriteereiksi pelkän hinnan sijaan. Samalla on kehitettävä innovaatioiden hankintaa ja innovatiivisia hankintamenettelyitä. 

Tietoa terveysteknologiasta 

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettua lääkinnällistä laitetta tai in vitro (ihmisen ulkopuoliseen) -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Myös näihin rinnastettavat tuotteet (esimerkiksi kliinisten tilojen puhdistustuotteet) katsotaan kuuluvan terveysteknologiaan. 

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologian toimialajärjestö. Jäsenyrityksemme valmistavat, jakelevat ja/tai maahantuovat noin 90 % kaikesta Suomessa käytössä olevasta terveysteknologiasta.