MedTech Palvelut MP Oy:n hallitushaku käynnissä: kiinnostaako?

MedTech Palvelut MP Oy:n hallitushaku käynnissä: kiinnostaako?

Uutiset

MedTech Palvelut MP Oy on Sailab – MedTech Finland ry:n omistama yhtiö. MP Oy tuottaa palveluita, joiden tarkoituksena on edistää terveysteknologian käyttöä ja entistään vahvistaa terveysteknologiaan liittyvää osaamista toimialalla ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Yhtiön päätuotteet ovat ainutlaatuinen terveysteknologian nimikkeistötietopankki Sailab Fennica (ts. Sailab -koodi) ja verkkokoulutuskeskus MedLoopin tarjoamat kurssit ja koulutukset. Palvelut ovat tarkoitettu terveysteknologiayritysten lisäksi myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tai hankintatoimistojen ammattilaisille.

”Haluamme vahvistaa MedTech Palvelut MP Oy:n roolia tulevaisuudessa”, toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja John Ekholm. ”Tästä syystä yhtiö päätti avata avoimen hallitushaun jäsenyritysten edustajille. Yhtiö hakee myös päätöksentekoon vahvaa ja monipuolista osaamista”, Ekholm jatkaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitusjäsenyydestä ei toistaiseksi makseta palkkiota.

Toistaiseksi hallitukseen valittavat henkilöt ovat työsuhteessa Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksissä. Heidän ei tarvitse olla esimerkiksi yritysten ylintä johtoa, vaan yhtiön päätöksentekoon haetaan sisältöasiantuntijoiden näkemyksiä.

Yhtiön hallitukseen haetaan asiantuntijuutta esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

Koulutuksen asiantuntija/HR-taustainen osaaja tuo päätöksentekoon näkemyksiä jäsenyritysten koulutustarpeista ja siitä millaisilla koulutuksilla näihin voitaisiin vastata. Painopiste verkkokoulutuksissa.

Sailab Fennican asiantuntija omaa näkemystä SF:n hyödyistä terveysteknologian alalle ja terveydenhuollolle. Hän osaa neuvoa mitä mahdollisuuksia ja lisäarvoa tietokannalla on tulevaisuudessa yhtiölle ja toimialalle.

Ohjelmistokehityksen asiantuntija ja tietoturva-asiantuntija
auttaa hallitusta ymmärtämään ohjelmistokehityksen prosesseja ja tuo päätöksentekoon tietoa, jolla parannetaan verkkopalveluiden tehokkuutta, turvallisuutta ja käyttäjäkokemusta.

Myynti- ja markkinointiasiantuntija/asiakaskokemuksen asiantuntija auttaa hallitusta tekemään päätöksiä myynti- ja markkinointistrategioihin liittyen. Asiantuntija antaa päätöksentekoon vahvaa osaamistaan palveluiden markkinoinnista ja kasvusta.

Haku tehdään jäljempää löytyvällä lomakkeella. Haku päättyy 18.5.2023 kello 16.00. Päätös hallitusvalinnoista tehdään yhtiökokouksessa toukokuussa 2023.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299