Suomi kärsii patologisesta kilpailun puutteesta

Suomi kärsii patologisesta kilpailun puutteesta

Uutiset

Valtiovarainministeriö on teettänyt selvityksen, jossa esitetään toimenpiteitä julkisten hankintojen kehittämiseksi. Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry näkee avauksen erittäin tervetulleena. Kyse on erittäin merkittävästä asiasta: julkisten hankintojen arvo on Suomessa 47 miljardia euroa. Yhden lisätarjoajan saaminen kaikkiin hankintoihin saattaisi tuoda jopa 5% säästöt.

Vuosina 2010-2017 kolmannekseen julkisista kilpailutuksista ei tullut yhtään tarjousta ja yli puoleen tuli enintään kaksi tarjousta. Patologinen kilpailutuksen puute aiheuttaa tilanteen, jossa lopullinen häviäjä on veronmaksaja.

Toimivat markkinat, reilu kilpailu

Sailab – MedTech Finland ry kiittää esityksiä, jotka avaavat markkinoita yrityksille, lisäävät kilpailua ja edistävät monitoimijaista markkinaa.

Selvityksessä esitetään, että kilpailutukset olisi uusittava, mikäli tarjoajia on vain yksi.

”Kilpailujen uusiminen on toimiva keino etenkin silloin, kun tarjoajien puute johtuu poisrajaavista kriteereistä tai ylikireistä sopimuskriteereistä. Riittävä ja aito markkinavuoropuhelu ennen kilpailutuksia auttaa hankkijoita tekemään tarjouspyyntöjä, joihin tulee useita tarjouksia”, korostaa Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Hollanti.

Monitoimijaista markkinaa edistettäisiin vähentämällä liian laajojen hankintakokonaisuuksien määrää. Selvityksessä esitetään hankintalakia muutettavaksi siten, että hankinta voitaisiin jättää jakamatta osiin vain erityisestä syystä ja ratkaisusta voisi valittaa markkinaoikeuteen. ”Jo nyt hankintayksiköllä on velvollisuus perustella osiin jakamatta jättämisen syyt, mutta siitä ei voi valittaa”, Hollanti huomauttaa.

Julkisia hankintoja muutettaisiin esityksissä avoimemmaksi lainsäädäntöä muuttamalla ja sanktioimalla markkinoita kaventaa toimintaa. Esimerkiksi suorahankintojen ilmoittamatta jättäminen ja sopimusmuutosilmoitusten tekemättä jättäminen sanktioitaisiin. Molemmat vaatimukset ovat jo tällä hetkellä laissa, mutta lain rikkomisesta ei ole tällä hetkellä taloudellisia seuraamuksia.

Selvityksessä esitetään myös, että niin sanottuja in house -hankintoja voidaan tehdä vain silloin, kun se on kustannustehokkaampaa kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot tai tähän on muu erityisen painava julkinen intressi.

Avauksessa korostetaan laskelmien sisältämää epävarmuutta. Julkisten hankintojen dataa on käytettävissä vajavaisesti. Tämä on aito huolenaihe – jos kustannukset ja vaikutukset eivät ole tiedossa, on vaikea tehdä kestäviä ja vaikuttavia ratkaisuja.

Hankintojen keskittäminen ei tuo säästöjä

Selvityksessä esitetään hankintojen keskittämistä säästökeinona. Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry suhtautuu suurella varauksella ajatukseen keskitettyjen hankintojen laajemmasta käytöstä.

“Esimerkiksi terveysteknologian hankintojen voimakkaassa keskittämisessä yhteys terveydenhuollon henkilökuntaan, kliiniseen osaamiseen ja potilasturvallisuuteen heikkenee”, painottaa Hollanti.

Valtakunnallisen keskittämisen uhkana on kilpailun väheneminen. Lisäksi on selvää, että hankintakauden aikana kilpailutuksen hävinneet yritykset joutuvat vaikeuksiin. Vaarana on, että pidemmällä aikajänteellä syntyy myyjän markkina. Tämä vaarantaa myös saatavuutta ja huoltovarmuutta.

Sailab – MedTech Finland ry:n näkemyksen mukaan hankintojen hajauttaminen tukee monitoimijaista markkinaa ja edistää kilpailua. Terveysteknologiassa se on lopulta potilaan etu ja yhteiskunnan yhteinen etu.

Kokonaisuudessaan erityisasiantuntija Atro Anderssonin, professori Kirsi-Maria Halosen, vanhemman asiantuntija Jussi Pyykkösen ja professori Janne Tukiaisen selvitys on tervetullut avaus julkisista hankinnoista käytävään keskusteluun.

Lisätietoja

Hanna Hietala

Hanna Hietala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

+358 41 544 95 00