Kaupan ehdoilla on välillä – 3 huomioita terveysteknologian hankintaan

Kaupan ehdoilla on välillä – 3 huomioita terveysteknologian hankintaan

Uutiset

Julkisissa hankinnoissa käytetään usein kaupan ehtoina julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (JYSE-ehdot). Ehdot sopivat moniin hankintoihin, mutta eivät kaikkiin.

Terveysteknologian hankinnoissa korostuu potilasturvallisuuteen ja käyttäjien koulutukseen liittyvät näkökulmat. Kaupan ehtoina kannattaakin käyttää Sailab – MedTech Finland ry:n laatimia Terveysteknologian kaupan ehtoja, jotka huomioivat alan erityispiirteet.

Mihin terveysteknologian hankinnoissa pitäisi siis kiinnittää huomioita, mitkä näkökulmat puuttuvat JYSE-ehdoista ja missä asioissa JYSE-ehdot ja terveysteknologian hankintaehdot eroavat toisistaan?

1. Terveysteknologian käyttäjien koulutus

Terveysteknologian turvallisen käytön ja potilasturvallisuuden niin vaatiessa hankintasopimuksessa on sovittava teknologian käyttäjien koulutuksesta. Terveysteknologian kaupan ehdoissa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet koulutuksen järjestämisestä sekä vastuut, jos koulutusta ei järjestetä.

Julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa tavarahankinnoista ei oteta kantaa käyttäjien koulutukseen.

2. Terveysteknologian turvallinen käyttö

Valtaosa lääkinnällisistä laitteista ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista arvioidaan kolmannen osapuolen (ilmoitettu laitos) toimesta. Ilman kolmannen osapuolen tekemää arviointia EU-asetusten vaatimustenmukaisuudesta tuotetta ei saa tuoda markkinoilla.

Esimerkiksi valmistajan ohjeiden vastainen käyttö, virheellinen asennus tai huolto, käyttöiän ylittäminen tai käyttötarkoituksen vastainen käyttö voivat vaarantaa potilasturvallisuuden.

Terveysteknologian kaupan ehdoissa painotetaan terveysteknologian käyttötarkoituksen mukaista ja turvallista käyttöä sekä huomioidaan osapuolten vastuut ja velvollisuudet potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

3. Eettiset ohjeet

Eettinen ohje on vähimmäisvaatimus Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyrityksille. Tämän lisäksi noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, asetuksia, sääntöjä tai ammatillisia ohjeita, mukaan lukien yritysten omat ohjeet.

Terveysteknologian kaupan ehdoista osapuolet sitoutuvat noudattamaan eettisiä ohjeita muun muassa terveysteknologiatuotteisiin liittyvissä koulutuksissa, tiedotuksessa ja tapahtumissa.

Hankinnan ammattilainen, ota terveysteknologian kaupan ehdot käyttöön

Yllä mainitut periaatteet näkyvät terveysteknologian kaupan ehdoissa monessa kohtaa, esimerkiksi luovutusta edeltävissä tarkastuksissa, takuuehdoissa ja vahingonkorvauksissa.

Lisäksi terveysteknologian kaupan ehdoissa on tarkennettu ja tasapainotettu tilaajan ja toimittajan välisiä velvollisuuksia ja vastuita.

Tutustu terveysteknologian kaupan ehtoihin ja ota ne käyttöön hankinnoissa.

Liitteet

Terveysteknologian kaupan ehdot

kaupanehdot.pdf, 226 kt

Lataa