Diplomaatista kansanedustajaksi: Joonas Könttä vauhdittaisi vientiä ja TK-toimintaa

Diplomaatista kansanedustajaksi: Joonas Könttä vauhdittaisi vientiä ja TK-toimintaa

Uutiset

”Kansainvälinen maailma on Suomelle eduksi. Me kaikki ansaitsemme vapaan ja turvallisen Euroopan.  Meidän on parempi yhdessä kuin eristettynä.”

Terveysteknologian TK-toimintaan ja vientiin tarvitaan TEM:sta vauhtia

Diplomaattinakin toiminut kansanedustaja Könttä näkee kansainvälisyyden Suomen etuna.

Könttä nostaa esiin kansainvälisyyden osalta terveysalan kasvun ja suomalaisten yritysten viennin. Hän toteaa, että tässä tehtävässä työ- ja elinkeinoministeriöllä tulee olla jatkossakin vahva rooli.

Köntän mukaan päivitetty terveysalan kasvustrategia edesauttaisi teknologian kehittämistä ja lisäisi Suomen ulkopuolisia markkinoita.

Terveysteknologian luonteva vastuu- ja koordinaatioministeriö STM

Kansanedustaja Joonas Köntän mielestä luontevin paikka terveysteknologian vastuuministeriöksi olisi kuitenkin STM. Se vahvistaisi potilasturvalisuutta entisestään, selkeyttäisi tilannetta ja osaltaan lisäisi innovaatioiden käyttöön ottoa suomalaisessa terveydenhuollossa. Se on potilaiden etu.

”Panostamalla terveysteknologiaan voimme lisätä ihmisten vapautta ja toisaalta antaa aikaa heille, jotka hoivaa tarvitsevat ja joilla terveysteknologia ei välttämättä tuo apua arkielämään. Tällä voidaan lyhentää hoitojonoja.”, Joonas Könttä miettii.

Terveysteknologia auttaa Joonaksen läheisiä: arki on helpompaa

Muutamalla ystävälläni on käytössä insuliinipumppu, joka on tuonut helpotusta arkeen ja tehnyt sairaudesta lähes ”näkymättömän”, vaikka se arjessa aina näkyykin. Elämää helpottavat terveysteknologiset tuotteet ovat tuoneet ennen kaikkea elämänlaatua parantavia työkaluja ihmisten arkeen”, Könttä jatkaa.

Könttä on työskennellyt muun muassa ulkoministeriössä ulkoasiainsihteerinä ennen kansanedustajan tehtävää. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta.

Joonas Könttä on Keskustan ehdokas eduskuntavaaleissa Keski-Suomen vaalipiiristä.