Terveysteknologian hankintasivut avattu

Terveysteknologian hankintasivut avattu

Uutiset

Terveysteknologia saadaan terveydenhuollon käyttöön pääsiassa julkisten hankintojen kautta. Sailab – MedTech Finland ry on avannut terveysteknologian hankintasivut.

”Hankintasivut kokoavat yhteen jäsenyrityksillemme tärkeää tietoa julkisista hankinnoista ja tarjoaa väylän hankintojen epäkohtien esilletuontiin. Näen sivustojen tärkeänä kanavana hankintojen kehittämiseen, yhteistyössä hankkijoiden ja tarjoajien kesken”, painottaa Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Hollanti.

Hankintasivut sisältää konreettisia työkaluja hankintoihin. Sivujen kautta voi ilmoittaa onnistuneista ja epäonnistuineista hankinnoista. Hankintamenettelyjä ja -suosituksia kehitetään ilmoitusten pohjalta yhdessä julkisten hankintojen tilaajien ja toimittajien kanssa.

Sivuilta löytyy materiaalia yritysten ja hankintatoimen käyttöön jo nyt. Esimerkiksi Terveysteknologian hyvät hankinnan huoneentaulut ohjaavat sekä yrityksiä että hankintojen ammattilaisia onnistuneisiin hankintoihin. Terveysteknologian kaupan ehdot ovat yritysten näkemys tasapuolisiin ehtoihin.

”Erityisen tärkeää on ymmärtää lääkinnällisten laitteiden merkitys. Potilasturvallisuus ja käyttäjien koulutus ovat asioita, joista yksikään osapuoli ei voi tinkiä”, toteaa Laura Hollanti.

”Lisäksi julkisissa hankinnoissa pitäisi entistä entistä enemmän painottaa laatua, vaikuttavuutta ja arvopohjaisuutta. Terveysteknologian hankintakanavan on toimittava, jotta terveyttä ja terveydenhuoltoa voidaan kehittää nykyaikaiseen suuntaan”, Hollanti jatkaa.

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten vaikuttaja- ja edunvalvontajärjestö. Sen jäsenyritykset valmistavat ja/tai maahantuovat noin 90 % Suomessa käytössä olevista lääkinnällisistä laitteista ja in vitro diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista.

Terveysteknologian hankintasivu

 

Lisätietoja

Hanna Hietala

Hanna Hietala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

+358 41 544 95 00