Hyvän elämän taikasauva – Tarja Filatov

Hyvän elämän taikasauva – Tarja Filatov

Uutiset

Tarja Filatovia (Sdp) voisi kuvailla politiikan moniottelijaksi. Hän on ollut useampaan kertaan työministerinä, varapuhemiehenä ja nyt useiden valiokuntien jäsen.

”Lapsena minulla oli kaksi vakitoivetta. Halusin olla noita ja tulla tähtitieteilijäksi”,  Tarja Filatov toteaa

”Toivoin noidan taikasauvaa, jotta olisin voinut muuttaa sairaalasängyn raketiksi, joka vie kotiin. Nytkin haluan turvata kaikille hyvän elämän. Tosielämässä taikasauvaa ei ole, joten lähdin mukaan poliittiseen vaikuttamistyöhön”, Filatov jatkaa.

Tarja Filatov on toiminut kansanedustajana vuodesta 1999. Sinä aikana Suomi ja suomalainen terveydenhuolto ovat uudistuneet merkittävällä tavalla.

Moni aiemmin vaikeasti hoidettava tai diagnosoitava sairaus on nykyään helpommin löydettävissä ja jopa parannettavissa. Terveysteknologialla eli lääkinnällisillä laitteilla ja in vitro diagnostiikkaan tarkoitetuilla lääkinnällisillä laitteilla on ollut muutoksessa merkittävä rooli.

” Olemme olleet terveitä ja siksi ei varsinaista omaa kokemusta terveysteknologiasta ja sen kehityksestä ole. Toki ajanvaraus tarkastuksiin netistä on helpompaa kuin ennen, jolloin sai kuunnella tuuttausta pitkät pätkät. Iäkkään isäni verenpaineen itseseuranta lienee konkreettisin asia, mutta nämä kotilaitteethan ovat olleet jo pitkään käytössä.”, Filatov kuvailee.

Muutos jatkuu. Moni maalaa kuvaa täysin uudenlaisesta terveyden aikakaudesta, jossa terveysteknologian ratkaisut auttavat esimerkiksi iäkkäitä ihmisiä.

Myös Tarjan mielestä ihmisten omaehtoista elämää voitaisiin tukea terveysteknologialla. Myös huutavasta työvoimapulasta kärsivän hoitoalan tarvetta voitaisiin hänen mukaansa helpottaa terveysteknologialla.

Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland kysyikin Filatovilta miten innovaatioiden käyttöönottoa voisi edistää.

” On oleellista, että asiakkaat, jotka eivät kykene käyttämään teknologiaa, pysyvät mukana ja saavat tarvitsemansa avun. Käyttäjäystävällisyys on ensiarvoisen tärkeää, olipa kyse henkilökunnan avuksi tulevasta teknologiasta tai asiakkaan käyttämästä teknologiasta”, pohtii Tarja Filatov.

Lisäksi Filatov peräänkuuluttaa terveysteknologian hankintoihin laatua, potilasturvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Hänen mukaansa erityisesti hankintaosaamiseen pitää kiinnittää huomiota. Ilman resursseja ja osaamista ei pärjätä.

”Lisäksi uusilla hyvinvointialueilla pitää olla riittävät resurssit tehdä investointeja ja kouluttaa uuden teknologian käyttöön”, Filatov painottaa.

Tarja Filatov on SDP:n eduskuntavaaliehdokas 2023 Hämeen vaalipiiristä.