Ajantasainen ja luotettava tieto on pohja päätöksenteolle sosiaali- ja terveydenhuollossa

Ajantasainen ja luotettava tieto on pohja päätöksenteolle sosiaali- ja terveydenhuollossa

Uutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi 31.1.2023 kolme merkittävää aineistoa, jotka auttavat hahmottamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaa hyvinvointialueilla. Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry on tyytyväinen tiedon lisääntymiseen ja käytettävyyteen.

”Ajantasainen ja luotettava tieto on pohja päätöksenteolle sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tieto auttaa myös tunnistamaan tehtyjen päätösten vaikutuksia”, korostaa Sailab – MedTech Finlandin toimitusjohtaja Laura Hollanti.

THL:n hyvinvointialueiden asiantuntija-arvioissa kaikille yhteisinä haasteina nousivat esiin ikääntyvä väestö, henkilöstöpula sekä hoito- ja palveluvelka.

”Terveysteknologia tarjoaa ratkaisuja THL:n arvioissa tunnistettuihin viheliäisiin ongelmiin”, Hollanti toteaa. ”Terveysteknologia esimerkiksi lisää ikääntyvien mahdollisuuksia elää omaehtoista elämään kotonaan”.

Terveysteknologiaratkaisujen oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla käytöllä saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Se auttaa lisäämään työ- ja toimintakykyä uusien diagnostiikka- ja hoitoratkaisujen avulla, sujuvoittaa hoito- ja hoivapolkuja, vapauttaa henkilöstön työaikaa varsinaiselle hoito- ja hoivatyölle ja vähentää työn kuormittavuutta.

Luotettava tieto esimerkiksi sairastavuudesta, hoidon saavutettavuudesta ja digitaalisten palveluiden käytöstä ohjaa sosiaali- ja terveysalan toimijoita ja päättäjiä vaikuttaviin ratkaisuihin. ”Tieto auttaa myös yrityksiämme kehittämään tai tuomaan markkinoille uusia ja innovatiivisia ratkaisuja nimenomaiseen tarpeeseen. Tämä on kaikkien kannalta järkevää”, tiivistää Hollanti.

Terveysteknologia on jo nyt kriittinen osa terveydenhuoltoamme. Sitä käytetään terveydenhuollossa joka ikinen sekunti. Terveysteknologia on myös terveyden tulevaisuutta. Terveysteknologialla tarkoitettaan lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettäviä lääkinnällisiä laitteita ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.

 

THL:n julkaisut

THL tuottaa monipuolisesti tilastoja, aineistoja ja avointa dataa päätöksentekoon, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Tammikuun lopussa THL julkaisi kolme laajaa raporttia koskien hyvinvointialueita, digitaalisia palveluita ja perusterveydenhuoltoa.

Hyvinvointialueiden arviot

Hyvinvointialuekohtaiset arviot kokoavat tiedot alueen palvelutarpeesta, hyvinvointialueiden hallinnollisesta ja toiminnallisesta rakentumisesta, henkilöstötilanteesta, palvelujen integraation tilanteesta, yhdenvertaisten palveluiden saatavuudesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, investoinneista ja rahoituksesta.

Digitaalisten palveluiden nykytila

Raporttityökalusta löytyy monipuolisesti tietoa hyvinvointialueiden digitaalisten palvelujen saatavuudesta ja hyödyntämisestä. Työkalu auttaa tunnistamaan, mitä palveluja on käytössä eri puolella maata ja missä tarkoituksessa. Digipalvelut pitävät sisällään myös terveysteknogiaa kuten sensoreita, robotiikkaa ja lääkinnällisten laitteiden ohjelmistoja.

Perusterveydenhuollon raportit

Perusterveydenhuollon tiedoista on tuotettu uusia, kuukausittain päivittyviä ja graafisesti havainnollisia tietokantaraportteja. Raportit näyttävät perusterveydenhuollon ja kotihoidon käyntimäärät sekä hoitoonpääsyn toteutuneet käynnit viimeisimmältä neljältä vuodelta kuukausittain.