Vahva ja standardoitu koulutus vahvistaa yritysten asemaa

Vahva ja standardoitu koulutus vahvistaa yritysten asemaa

Uutiset

”Suomi ja suomalaiset yritykset voivat menestyä kansainvälisessä kilpailussa vain, jos meillä satsataan koulutukseen, osaamiseen ja innovaatioihin”, toteaa kehittämispäällikkö Mervi Katainen, MedTech Palvelut MP Oy:sta.

”Erityisen tärkeää tämä on terveysteknologiassa ja muilla tulevaisuuden aloilla, joilla kehitys on nopeaa ja kasvupotentiaali merkittävä. Vahva, standardoitu koulutus vahvistaa yritysten asemaa myös kotimaisilla markkinoilla”, hän jatkaa.

Mervi Katainen työskentelee MedLoop-osaamiskeskuksen vetäjänä. Verkossa toimiva terveysteknologian osaamiskeskus tarjoaa kohdennettuja koulutuksia , joita voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Terveysteknologiayritykset panostavat sidosryhmien arvostamaan koulutukseen

Yritykset hyödyntävät koulutuksia omassa perehdytys- ja koulutustoiminnassaan.

”Suuremmilla yrityksillä koulutustarve painottuu erityisesti Suomen toimintaympäristön ja lainsäädännön erityispiirteisiin. Pienemmillä taas verkkokoulutuskokonaisuudet muodostavat perehtymisen rungon”, Mervi Katainen kertoo.

Terveydenhuollon toimintaympäristössä arvostetaan sitä, että terveysteknologiayritysten toimijoilla on vahva ja yhtenäinen osaaminen. Lääkäriliitto ja Tehy pitävätkin MedLoopin koulutuksia hyvinä ja tärkeinä. ”Lääkäreille potilasturvallisuus on asia, josta ei tingitä. Myös yritysten edustajien on oltava perillä turvallisen terveydenhuollon vaatimuksista,” Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen on todennut.

MedLoop-osaamiskeskuksen palveluita kehitetään jatkuvasti. Yksittäisiä koulutuksia tai koulutuspaketteja voi ostaa verkkokaupasta jatkuvasti. Nyt otetaan käyttöön myös lisenssimalli, joka tekee koulutusten hankkimisesta ja käyttämisestä Sailab – MedTech Finlandin jäsenyrityksille entistäkin helpompaa ja joustavampaa. Neljän vuoden lisenssimalli helpottaa kulujen hallintaa vuositasolla.

Mervin innostus omaan työhön syntyy yhteistyöstä, osaamisesta ja tarpeesta

”On ollut innostavaa miettiä yhdessä yritysten kanssa, miten koulutuksilla voidaan parhaiten tukea yritysten toimintaa. Yksityisen ja julkisen sektorin toimintatavat eroavat toisistaan, joten yrityksille on tärkeää tunnistaa, mitä julkisen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä tehtäessä on hyvä tietää ja osata.”, Mervi sanoo.

Kehittämispäällikön työssä Mervi Katainen on saanut yhdistää oman pedagogisen opettajakoulutuksensa ja ammatillisen taustan koulutussektorilla terveysteknologian toimintaympäristöön. Kataisella on vahva ja laaja-alainen osaaminen koulutuksen parista. Hän on työskennellyt aiemmin Espoon sivistystoimessa hallintopäällikkönä ja vastannut muun muassa sivistystoimen strategiaan, laatuun ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Tiede- ja innovaatiopolitiikkaan Mervi tutustui työskennellessään Euroopan parlamentissa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan asioiden parissa.

”Oman mielenkiintoisen lisänsä elämään tuo ajankohtainen hyvinvointialueuudistus, jossa olen luottamushenkilönä mukana. Myös uudistus on korostanut sitä, miten tärkeää on, että kaikilla terveydenhuollon alalla toimivilla on osaaminen ajan tasalla.”, Katainen toteaa.

”Olisi hienoa, jos voisimme jatkossa tarjota koulutusta myös julkisen sektorin toimijoille siitä, mitä kaikkia ratkaisuja ja millaista lisäarvoa terveysteknologia-ala voi terveydenhuoltoon tarjota. Täyden potentiaalin hyödyntäminen vaatii muun muassa hankintaosaamisen kehittämistä niin, että julkisia hankintoja ohjaisivat ennen kaikkea laatu ja vaikuttavuus,” Katainen toteaa.

Mikäli koulutus ja sen tuoma hyöty kiinnostaa, ole yhteydessä Merviin

Mervi Katainen vieraileeeri yrityksissä kertomassa MedLoopista ja sen tarjonnasta. Samalla saadaan tietoa ja toiveita yritysten tarpeista. Näin MedTech Palvelut MP Oy voi tukea jäsenyrityksiä heidän henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä, entistäkin paremmin.

MedTech Palvelut MP Oy on terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry:n omistama yhtiö, joka tuottaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita yrityksille ja terveydenhuollolle.

 

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299