Selkeä ja mahdollistava terveysteknologian sääntely ovat myös potilaan etu

Selkeä ja mahdollistava terveysteknologian sääntely ovat myös potilaan etu

Uutiset

Mitä olisikaan terveydenhuolto ilman terveysteknologiaa? Nykyaikana tätä on mahdotonta kuvitellakaan, niin tiiviiksi osaksi sote-palveluitamme terveysteknologiset ratkaisut ovat kasvaneet. Ja hyvä niin!

”Terveysteknologia tuottaa jatkuvasti uusia, innovatiivisia ratkaisuja ja jalostaa jo käytössä olevia ratkaisuja terveytemme edistämiseksi. Nyt on huolehdittava, ettei meille käy sääntelyuudistuksen myötä siten, että mutkikkaan sääntelyn ja kansallisten tiukennusten vuoksi terveysteknologian ratkaisuja ei saataisikaan jatkossa markkinoille.”, toteaa terveyspolitiikan asiantuntija Sini Pirnes-Karhu, Sailab – MedTech Finland ry:stä.

Terveysteknologian kriittinen merkitys terveydenhuollollemme on kiistaton. Nykyisten laboratorioanalyysien avulla pystymme diagnosoimaan lukuisia sairauksia, räätälöimään yksilöllisempiä hoitoja sekä seuraamaan sairauden etenemistä ja hoidon tehoa. Puhumattakaan siitä minkälaisia työkaluja ammattilaiset ovat saaneet työnsä mahdollistamiseksi nykyaikaisista instrumenteista, roboteista ja ohjelmistoista. Unohtamatta myöskään ikääntyvän väestön omaehtoisen elämän mahdollistavia apuvälineitä ja ratkaisuja, jotka vapauttavat hoitohenkilökunnan aikaa varsinaiselle hoito- ja hoivatyölle. Kaikki tämä – ja moni muu – kiitos terveysteknologisten ratkaisujen.

Terveysteknologian toimiala on hyvin laaja ja terveysteknologisia ratkaisuja, eli lääkinnällisiä laitteita ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita säännellään – aivan perustellusti – tiukasti. Euroopan unionissa tämä tapahtuu kaikille jäsenvaltioille yhdenmukaisilla asetuksilla, joita täydennetään kansallisilla laeilla. Medical Devices -asetus (EU 2017/745) ja IVD-asetus (EU) 2017/746 lisäävät kaikkien osapuolten vastuita ja velvollisuuksia. Uudistetun terveysteknologian lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on parantaa entisestään potilasturvallisuutta.

Tammikuussa aloittanut terveyspolitiikan asiantuntija Sini Pirnes-Karhu näkee terveysteknologian sääntelyn selkeiden suuntaviivojen luomisen ja henkilöstön kouluttamisen merkittävimpinä tekijöinä potilasturvallisuuden varmistamisessa.

”Potilasturvallisuuden varmistamiseksi nyt olisi ensiarvoisen tärkeää saada sääntely selkeäksi ja näin mahdollistaa terveysteknologian ratkaisuiden markkinoille saattaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö on tässä tärkeässä roolissa.” Sini Pirnes-Karhu ilmoittaa.

”Lisäksi terveysteknologian parissa työskentelevien uudistuneeseen sääntelyyn liittyvästä koulutuksesta tulisi huolehtia, jotta varmistutaan laitteiden oikeanlaisesta käytöstä, huollosta ja osataan toimia erilaisissa tilanteissa. Tulemme jatkossakin käymään vuoropuhelua eri sidosryhmien ja yritystemme kanssa uudistuneeseen sääntelyyn liittyvistä haasteista ja viemme viestiä eteenpäin päättäjien suuntaan.” Pirnes-Karhu jatkaa.

Terveyspolitiikan asiantuntija FT Sini Pirnes-Karhu vastaa Sailab – Medtech Finland ry:ssä terveysteknologian suorasta sääntelystä ja käyttöympäristöstä. FT Pirnes-Karhu on työskennellyt aiemmin molekyylilääketieteellisen tutkimuksen parissa käyttäen tutkimustyössään terveysteknologiaa ja perehtyen sääntelyyn.

Terveyspoliittinen työryhmä kokoontuu 14.2.2023. Kaikki jäsenyritykset ovat tervetulleita! Ilmoittaudu sini.pirnes-karhu@sailab.fi tai 040 554 6135