Laatu terveysteknologian hankintojen ykköskriteeriksi

Laatu terveysteknologian hankintojen ykköskriteeriksi

Uutiset

Vuosi 2023 on muutosten vuosi sosiaali- ja terveyspalveluille. Uudet hyvinvointialueet aloittivat vuodenvaihteessa. Alkuun liittyy paljon jännitystä ja pelkoakin, mutta muutos kannattaa nähdä mahdollisuutena. Nyt on aika kohdistaa katse hallinnon sijasta ihmiseen – miten hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää kokonaisvaltaisesti, inhimillisesti ja kustannustehokkaasti?

Terveysteknologia tarjoaa ratkaisuja yhteisesti tunnistettuihin haasteisiin. Kohtuullisella panostuksella varhaisessa vaiheessa voidaan estää suuret kustannukset ja inhimillinen kärsimys myöhemmin.

Varhainen diagnostiikka edistää työ- ja toimintakyvyn säilymistä ja auttaa oikea-aikaisten ja vaikuttavien hoitotoimenpiteiden tekemistä. Oikeilla apuvälineillä ja neuvonnalla ihmiset voivat elää omaehtoista elämää ilman raskaita hoitotoimenpiteitä. Samalla hoitajat ja lääkärit voivat keskittyä niihin töihin, joissa heidän osaamisensa ja ihmiskosketus on välttämätöntä.

Uudessa tilanteessa myös terveysteknologian hankinta kannattaa pohtia uudelleen. Terveysteknologian hankinnat eivät ole kustannuksia, joista voidaan juustohöylällä leikata siivu pois. Terveysteknologia on investointi, jossa keskeinen kriteeri on saatavissa olevat terveyshyödyt. Tavoite on yhteinen, ihmisten parempi terveys.

Monitoimijainen markkina pitää kilpailun terveenä ja turvaa terveysteknologian saatavuuden myös kriisiaikoina. Terveysteknologian hyödyntäminen päivittäisessä työssä ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää terveydenhuollon toimijoiden kokemusten kuulemista ja osaamisen hyödyntämistä hankinnoissa.

Miten terveysteknologian hankintoja kannattaa tehdä? Olennaista on tieto terveysteknologian ratkaisuista. Markkinavuoropuhelu on avain onnistuneisiin hankintoihiin. Hankintoja tehtäessä on vaadittava laatua, turvallisuutta ja vaikuttavuutta. Jos vaaditaan vain halpuutta, muut hyödyt jäävät saamatta.

Sailab – Medtech Finland ry panostaa hankintatapojen kehittämiseen. Vuoden alusta työnsä aloittanut elinkeinopoliittinen asiantuntija Hanna Hietala korostaa uuden tilanteen tuomia mahdollisuuksia.

– Tahto on kaikilla yhteinen, sosiaali- ja terveyspalveluilla pelastetaan henkiä ja autetaan ihmisiä elämään omaehtoista elämää. Terveysteknologia auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa joka hetki, jokaisessa kunnassa. Yhdessä hyvinvointialueiden kanssa on löydettävissä hankintatapoja, jotka näkyvät potilaille parempana palveluna ja helpottavat lääkärien ja hoitajien työtä. Tulemme kevään aikana etsimään yhdessä yritysten ja hyvinvointialueiden päättäjien kanssa toimivia malleja vaikuttaviin hankintoihin.

Elinkeinopoliittinen asiantuntija Hanna Hietala vastaa Sailab – Medtech Finland ry:ssä terveysteknologian markkinasta ja julkisista hankinnoista. Hietala on työskennellyt aiemmin Metsäteollisuus ry:ssä, Suomen Yrittäjissä ja politiikan taustatehtävissä.

Elinkeinopoliittinen työryhmä kokoontuu 2.2.2023. Kaikki jäsenyritykset ovat tervetulleita! Ilmoittaudu hanna.hietala@sailab.fi tai 041 544 9500.