Terveysteknologia ja digitalisaatio ratkaisemaan hyvinvointialueiden haasteita

Terveysteknologia ja digitalisaatio ratkaisemaan hyvinvointialueiden haasteita

Uutiset

Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa 28.11.2022 Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen toteavat, että henkilöstöresurssit eivät jatkossa riitä nykyisten sote-palveluiden ylläpitämiseen. Heidän mukaansa palveluita tulisi tarkastella kriittisesti ja karsia.

Esitetty huoli on aiheellinen. Pelkästään hoitajia tarvittaisiin vuoteen 2035 mennessä rapiat 125 000 henkilöä. Yli 90 000 korvaamaan hoitajien eläköitymistä ja yli 30 000 vastaamaan hoiva- ja hoitotarpeen kasvuun.

On selvää, että nykyisellä mallilla ei voida toimia. Työvoimaintensiivinen ala on muutoksen edessä. On löydettävä keinoja, joilla palvelut saadaan toteutettua ihmisten hoidosta ja sen laadusta tinkimättä. Viimeistään nyt on aika ajatella sotepalveluita ja niiden toteuttamista uudella tavalla. Ainoa ratkaisu on uudistuminen maailmaan, jossa terveysteknologia ja digitalisaatio ovat tunnistettu ja tarvittava osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Sotetyön muutos on jo käynnissä. Etävastaanotot ja esimerkiksi koronan kotitestit ovat hyvä alku. Tämän lisäksi hyvinvointialueiden on saatava terveysteknologian ja digitalisaation innovaatiot laajasti käyttöön niin ennaltaehkäisyssä, hoidossa, seurannassa kuin hoivassa. Myös palvelutuotantoa olisi monipuolistettava.

Hyvinvointialueet tulevat tekemään vuosittain yhteensä miljardeilla euroilla julkisia hankintoja. Jos tämä hankintakanava sakkaa, ei uusimpia ratkaisuja saada käyttöön eikä palvelutarpeeseen voida vastata. Kannustammekin hyvinvointialueita pohtimaan, että alueen hankintabudjetista käytettäisiin 20 % alueen innovatiiviseen hankintaan, jossa laatu ja vaikuttavuus otettaisiin määrääviksi tekijöiksi. Kilpailun kirittämiseksi pidetään hankintakokonaisuudet järkevän kokoisina ja siten turvataan monipuolinen markkina. Tämä on elintärkeää myös huoltovarmuuden kannalta.

Hyvinvointialueet rakentuvat keskelle haastavaa tilannetta. Me uskomme, että terveysteknologia ja digitalisaatio auttavat Suomea ja alueita selviytymään tästä. Suuri osa vaikuttavista ratkaisuista ei ole kalliita – kalliimmaksi tulee jättää ne tekemättä vai ottamatta ne käyttöön?

Laura Hollanti,
toimitusjohtaja
Sailab – MedTech Finland ry

Hanna-Maija Kause
johtaja, terveyspalvelut
Hyvinvointiala HALI ry