Valmiuspäällikön ajankohtaiskatsaus toimiympäristöön 11/2022

Valmiuspäällikön ajankohtaiskatsaus toimiympäristöön 11/2022

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry haluaa osaltaan turvata Suomen toimintakykyä ja varautumista kriiseihin. Valmiuspäällikön ajankohtaiskatsaus toimiympäristöön -julkaisut on kirjoittanut valmiuspäällikkö Henry Suhonen. Valmiuspäällikkö työskentelee Huoltovarmuusorganisaatiossa, mutta Huoltovarmuuskeskuksen ja yhdistyksen yhteistyösopimuksen mukaisesti terveydenhuollon varautumisen asiantuntijatehtävä on sijoitettu Sailab – MedTech Finland ry:hyn.

Terveydenhuollon ja terveysteknologiayritysten näkökulmasta maailmassa on edelleen monia häiriöitä, jotka vaikuttavat toimintaympäristöön. Alla on lyhyesti tarkasteltu niistä keskeisimpiä.

Liiketoimintaympäristö

Liiketoimintaympäristö jatkaa heikkenemistä. Korkojen nousu on jatkunut nopeana, ja tällä hetkellä 12 kk Euribor-korko on lähestymässä 3 %. Inflaatio on nopeaa, syyskuussa Suomessa 8,4 % ja Euroalueella keskimäärin 9,9 %. Saman aikaisesti niin kuluttajien kuin yritysten luottamusluvut ovat laskusuunnassa. Kuluttajien luottamus on huomattavan matalalla tasolla, ja tämä tullee näkymään kuluttajaliiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Korkojen nousun odotetaan jatkuvan, ja Euroopan keskuspankki on ilmaissut, että tavoitteena on saada inflaatio noin 2 % tasoon keskipitkällä aikavälillä. Kokonaisuutena taantuma on hyvin todennäköinen, jollei se ole jo alkanut.

Energian hinnat ovat nousseet huomattavasti, ja sillä on vaikutuksia moniin tuotteisiin ja palveluihin. Energiamarkkinan epävakaudesta kertoo se, että kaasun ja sähkön hinta on hetkittäin käynyt negatiivisena Euroopassa, vaikka lähtökohtaisesti näistä molemmista on pulaa. Sähkön riittävyydestä Suomessa on käyty keskusteluja, ja sähkönjakelusta ja priorisoinnista on annettu asetusluonnos, johon oli 15.11. asti aikaa antaa lausuntoja. Lopullista muotoilua siis odotellaan. Sähkönjakelun häiriöihin kannattaa varautua yrityksissä.

Energian ja logistiikan hintoihin vaikuttaa myös se, että EU:n kuudennen pakotepaketin siirtymäajat öljyyn ja öljytuotteisiin kohdentuville pakotteille loppuvat joulukuussa ja helmikuussa. Helmikuussa voimaan tulevat öljytuotteiden pakotteet koskevat esimerkiksi dieseliä, jonka saatavuudessa voi olla odotettavissa häiriöitä. Tällä voi osaltaan olla vaikutusta logistiikan hintoihin myös Suomessa. Yleisesti varsinkin merirahdin hinnat ovat olleet nopeassa laskussa viime kuukausina, mutta logistiikan kokonaiskustannukseen vaikuttaa myös muu hintakehitys. Myös esim. logistiikkaketjun työntekijöistä on paikoin pulaa.

Pidemmällä aikavälillä suurvaltasuhteiden jännitteet voivat aiheuttaa uusia haasteita. Tämä koskee varsinkin USA:n ja Kiinan välistä jännitettä, mutta myös laajemmin globaalia tilannetta. Keskustelua Kiinaan liittyvistä riippuvuuksista arvoketjuissa käydään aktiivisemmin kuin aiemmin, ja tämä osaltaan voi johtaa muutoksiin pidemmällä aikavälillä. Juuri pidetyssä puoluekokouksessa presidentti Xi vankisti asemaansa puolueen johdossa. Myös äänenpainot Taiwanin suhteen ovat kiristyneet viime aikoina. Yhdysvallat on taas esimerkiksi rajoittanut kehittyneiden mikrosirujen vientiä Kiinaan. Kokonaisuudessa on siis riskejä ja jännitteitä, ja tilannetta kannattaa seurata ja arvioida oman toiminnan riippuvuuksia Kiinasta pidemmällä aikavälillä.

Covid-19 -epidemian vaikutukset

Covid-19 -epidemia jatkuu edelleen. Suomessa on hieman alle 1000 potilasta sairaalahoidossa. Näistä osalla varsinainen hoidon syy on jokin muu kuin koronainfektio, mutta joka tapauksessa eristystä nämä potilaat tarvitsevat ollessaan osastohoidossa. Neljännet koronarokotteet tulivat alueellisen harkinnan piiriin, ja niitä mahdollisesti aletaan jaella myös työikäiselle väestölle vielä loppuvuoden aikana.

Kiinan koronavirustilanne on tällä hetkellä varsin korkealla riskitasolla. Ensinnäkin koko pandemian ajan noudatettu Zero-Covid politiikka jatkuu edelleen, eli reaktiot koronavirustapauksiin ovat edelleen tiukkoja, ja merkittäviä määriä ihmisiä määrätään karanteeniin. Toisaalta juuri on tullut tietoja, joiden mukaan rajoitustoimia on hieman lievennetty, ja tartuntaketjuja ei tarkastella aivan yhtä tiukasti kuin tähän asti. Myös maahantuloon liittyviä karanteenimääräyksiä on hieman lievennetty. Kokonaisuutena kuitenkin Kiina pitää kiinni tavoitteesta, että koronatapausten leviäminen estetään tiukoilla rajoitustoimilla.

Kiinan koronatapausten määrä on tällä hetkellä voimakkaassa nousussa. Sunnuntaina 13.11. raportoitiin 14 878 uutta koronatapausta. Syksyn aikana päivittäiset tapausmäärät ovat olleet pitkään, käytännössä lokakuun loppupuolelle asti, alle 1000 päivittäistä tapausta. Tapausmäärien nousu on huomattavan suurta. Lisäksi tällä hetkellä tapauksia on merkittäviä määriä esimerkiksi Pekingissä ja keskeisissä teollisuuskaupungeissa, kuten Guangzhou ja Zhengzhou. Tästä seuraa se, että riski merkittävillä tuotannon ja logistiikan häiriöille on suuri, ja niitä voi ilmetä hyvin lyhyellä aikavälillä.

Terveyspalvelujärjestelmä

Terveydenhuollon näkökulmasta oli hyvä, että hoitajaliittojen työehtosopimuksista päästiin sopuun, ja sopimukset ovat voimassa vuoden 2025 kevääseen asti. Kuitenkin tilanne terveydenhuollossa on hankala, ja esimerkiksi hoitotakuurajan ylittävien potilaiden määrä on ennätyksellisellä tasolla monilla osa-alueilla. Suuria hoitoa odottavia ryhmiä ovat esimerkiksi polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen tai kaihileikkaukseen odottavat potilaat.

Työntekijöiden saatavuudessa on haasteita monien ammattiryhmien osalta, varsinkin hoitohenkilökunnan ammattiryhmissä. Puutetta on monin paikoin palveluketjua, vaikka esillä onkin ollut pääasiassa päivystysten ja vanhustenhuollon tilanteet. Hallitus päätti myös viivästyttää 0,7 hoitajan mitoituksen voimaantuloa vanhustenhuollossa. Keväällä 2023 tulee voimaan ensin 0,65 ja joulukuussa 2023 0,7. Kuitenkin näiden toteuttaminen vaatii lisää henkilökuntaa, jonka rekrytointi ei välttämättä onnistu vaaditussa aikataulussa, jolloin vanhustenhuollon hoitopaikkoja mahdollisesti suljetaan mitoituksen täyttämiseksi.

Terveydenhuollon materiaalien saatavuudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime aikoina. Saatavuus on paikoin hyvää, ja osin parantunutkin viime aikoina, toisaalta saatavuus on huonoa ja toimitusajat voivat olla hyvinkin pitkiä. Vaihtelua toimitusajoissa on niin tuoteryhmien kuin toimittajienkin välillä.

Kokonaisuudessaan toimiympäristössä on siis monia asioita, jotka tulisi huomioida samanaikaisesti.