Jaana Laitinen-Pesola vaikuttamistyön hankejohtajaksi

Jaana Laitinen-Pesola vaikuttamistyön hankejohtajaksi

Uutiset

Terveysteknologia on terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden apuna joka sekunti. Yli 500 000 lääkinnällistä laitetta takaavat terveydenhuollon toimintaa ja auttavat potilaita ja omaisia arjessa. Alaa säännellään tiukasti kansainvälisesti ja kotimaassa. Suoran lainsäädännön lisäksi esimerkiksi kemikaaleihin, ympäristöön, työturvallisuuteen tai vaikkapa säteilyyn liittyvät lait ovat osa turvallisten terveysteknologian kokonaisuutta.

” Itselleni oli aikoinaan yllätys, että terveysteknologia ei ole vastaavalla tavalla osa sosiaali- ja terveysministeriön toimialaa kuin esimerkiksi lääkehuolto”, toteaa Jaana Laitinen-Pesola.

” Kuitenkin kyseessä on potilaiden ja ammattilaisten turvallisuuden kannalta aivan kriittinen asia”, hän jatkaa.

Sailab – MedTech Finland ry tavoitteleekin Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan kirjausta siitä, että terveysteknologia on tunnistettu ja tunnustettu osa terveydenhuollon toimialaa. Laaja lainsäädännön kenttä vaatii vastuu- ja koordinaatioministeriönsä.

”Ei voi syntyä tilannetta, että muut ministeriöt loisivat vahingossa sellaista sääntelyä, joka estää terveysteknologian tehokkaan käytön.  Tiedonkulku alan erityispiirteistä myös ministeriöiden ja tahojen välillä on varmistettava. Tässä STM:lla on todella merkittävä rooli”, Laitinen-Pesola jatkaa.

Sailab – MedTech Finland ry:n näkemyksen mukaan koordinaatio- ja vastuuministeriön rooli voitaisiin STM:ssa toteuttaa kustannuksiltaan kevyesti ja nykyisten asiantuntijoiden voimin.

” STM:ssa on erinomaista osaamista myös terveysteknologian saralla, mutta se on turhan hajallaan”, pohtii toimitusjohtaja Laura Hollanti, Sailab – MedTech Finland ry:stä.

”Lisäksi yritysten osaamista ja asiantuntijuutta ei olla tästä syystä osattu hyödyntää oikein. Siksi nykyisistä osaajista olisi hyvä luoda uusi terveysteknologian tiimi, joka voisi käynnistää vahvan yritysyhteistyön tilanteen selkeyttämiseksi. Olisi hyvä, jos alalle nimettäisiin vastuuministeri toiminnalle”, hän jatkaa.

Sailab – MedTech Finland ry vahvistaa vaikuttamistyötään tavoitteen saavuttamiseksi. Jaana Laitinen-Pesola aloitti vaikuttamistyön osa-aikaisena hankejohtajana 1.11.2022.

”Terveydenhuollon työ ja sen kehittäminen sekä potilasturvallisuus ovat edelleen minulle äärimmäisen tärkeitä asioita. Haluan siksi olla mukana viemässä eteenpäin tätä tärkeää asiaa”, kertoo Laitinen-Pesola.

Jaanan tavoittaa sähköpostitse: jaana.laitinen-pesola@sailab.fi.