Kuva Matti Pöyrystä

Terveysteknologian eettisen valvontakunnan puheenjohtajaksi Matti Pöyry

Uutiset

Oikomishoidon erikoishammaslääkäri, HLT Matti Pöyry aloittaa Terveysteknologian eettisen valvontakunnan puheenjohtajana 1.1.2023. Sailab – MedTech Finland ry:n hallitus nimesi Matin tehtävään kokouksessaan 4/2022. Pöyryllä on vuosikymmenten kokemus järjestötehtävistä, sillä hän toimi pitkään myös Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtajana.

Terveysteknologian eettinen valvontakunta valvoo, että Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset noudattavat Terveysteknologian eettistä ohjetta. Lisäksi valvontakunta antaa ohjeesta tulkintoja.

Terveysteknologian eettisen ohjeen tarkoituksena on:

  • edistää ja selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten (ml. laillistettu ammatinharjoittaja) sekä terveysteknologiayritysten hyviä ja yhtenäisiä yhteistyö- ja liiketoimintatapoja,
  • varmistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien osapuolten  ja yritysten keskinäinen riippumattomuus,
  • vahvistaa avoimuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta alan eri toimijoiden kesken ja
  • varmistaa Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten eettinen toimintatapa suhteessa sosiaali- ja terveysalan toimijoihin ja organisaatioihin.

Terveysteknologian eettinen ohje luo siis peruspelisäännöt avoimelle, kohtuulliselle ja hyvälle yhteistyölle terveysteknologiayritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välille. Yritysten omat ohjeet täydentävät tätä ohjetta siten, että mahdollisessa ristiriitatilanteessa noudatetaan tiukempaa ohjetta.

Valvontakunnalla on oikeus määrätä merkittäviä rahallisia sanktioita ja ehdottaa jopa yrityksen erottamista yhdistyksen jäsenyydestä, mikäli Terveysteknologian eettistä ohjetta rikoittaisiin tai jätettäisiin noudattamatta. Sanktioita ei kuitenkaan ole koskaan tarvinnut määrätä.

Sen sijaan valvontakunta on antanut lukuisia tulkintoja, joka kertoo jäsenyritysten ja sidosryhmien vastuullisuudesta ja halusta tehdä nimenomaisesti sellaista yhteistyötä, jolla entisestään vahvistetaan koulutusta ja osaamista sekä potilasturvallisuutta.

Eettinen ohje on valmisteltu yhteistyössä Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton, Tehyn ja Superin, Talentian sekä Apteekkariliiton kanssa. Myös suurimmat hankinta-alueet edellyttävät sen noudattamista.

Puheenjohtajatehtävässään Pöyry aloittaa uuden valvontakunnan muodostamisen syksyllä 2022 siten, että uuden kokoonpanon valvontakunta aloittaa 1.1.2023.

Sailab – MedTech Finland ry kiittää lämpimästi jo tässä vaiheessa Terveysteknologian eettisen valvontakunnan puheenjohtajaa Heikki Pälvettä kauden 2019-2022 työstä.

Terveysteknologian eettisen ohjeen pähkinänkuoressa löydät tästä linkistä.

Kaikki ohjeesta annetut tulkinnat ja koko ohjeen löydät infosivustolta.