Toimenpidesuositukset terveysteknologian saatavuuden turvaamiseksi

Uutiset

Suomen ja Euroopan taloustilanne on haastava. Inflaatiokehitys on voimakasta, lisäksi energian, raaka-aineiden ja merirahtien hinnat ovat nousseet moninkertaisesti. Lisäksi edelleen esimerkiksi raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa on maailmanlaajuisia haasteita. Tämä vaikuttaa olennaisesti myös terveysteknologiayritysten ja terveydenhuollon toimintaan.

Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry vetoaa  terveydenhuollon toimijoihin ja hankintayksiköihin. Vaikeassa tilanteessa pärjätään parhaiten yhteistyöllä.

Sailab – MedTEch Finland ry SUOSITTELEE terveydenhuollon toimijoille ja hankintaorganisaatioiden edustajille muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Hinnantarkistuspisteet kvartaaleittain otetaan käyttöön.
  • Yksittäisen tuotteen osalta annetaan yrityksille joko pysyvä tai väliaikainen hinnanmuutosoikeus kaksi kertaa kalenterivuoden aikana.
  • Sanktioista luovutaan force majeure -tilanteissa.
  • Yrityksille annetaan oikeus irtisanoa sopimus kesken sopimuskauden.
  • Kilpailutukset aloitetaan vaikeassa saatavuustilanteessa nykyistä aiemmin.
  • Markkinavuoropuhelua käydään nykyistä enemmän ja esitettyihin kysymyksiin vastataan.

Terveysteknologia on kriittinen osa terveydenhuoltoa. Sen saatavuus ja yritysten toiminnan jatkuvuus on turvattava. Muutoin voi vaarantua sekä potilaiden asema että terveydenhuollon toimintakyky ja huoltovarmuus. Terveysteknologian yli 500 000 ratkaisua ovat käytössänne joka sekunti. Ilman lääkinnällisiä laitteita ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettuja laitteita esimerkiksi kuvantaminen, teho-osastojen tai kirurgian yksiköiden toiminta tai kotihoidon toiminta vaarantuu tai on jopa mahdotonta.

Terveysteknologia saadaan käyttöön pääosin julkisen hankinnan kautta. Hankintasopimukset ovat pitkäkestoisia, eikä niissä tyypillisesti ole ollut mahdollisuuksia hintojen tarkastelemiselle. Normaalioloissa tälle ei ole ollut suurta tarvettakaan.

Muuttuneessa maailmassa tarvitaan kuitenkin uudenlaisia toimia ja yhteistyötä.  Mikäli tilanteesta aiheutuvat lisäkustannukset koituisivat yksinomaan yritysten maksettavaksi, on tilanne kestämätön. Se voi pahimmillaan johtaa tuotteiden poistumiseen pieneltä markkina-alueeltamme tai jopa yritysten kaatumiseen. Tämä voisi vaarantaa terveydenhuollon kriittiset toimet. Samasta syystä sanktioista on luovuttava force majeure -tilanteessa.

Lisäksi toimialajärjestö muistuttaa terveydenhuollon toimijoita ja hankintaorganisaatioita myös siitä, että erityisesti korkean teknologian laitteiden hankinta on syytä aloittaa todella hyvissä ajoin. Myös muiden ratkaisujen hankintaan on varattava normaaliolosuhteita enemmän aikaa. Sailab – MedTech Finland ry toivoo, että toimet ja neuvottelut aloitetaan välittömästi tilanteen ratkaisemiseksi.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299