Sailab – MedTech Finland ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2023—2027

Uutiset

Tiesitkö, että terveysteknologialla ei ole vastuuministeriötä?  Tai että Suomessa ei tällä hetkellä ole strategiaa, joka edistäisi terveysteknologian ratkaisujen parempaa hyödyntämistä?

Terveydenhuollon käytössä on jo tällä hetkellä yli 500 000 terveysteknologian tuotetta. Niitä käytetään joka ikinen sekunti, jo ennen ihmisen syntymää. Terveysteknologiaratkaisujen oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla käytöllä saavutetaan merkittäviä hyötyjä esimerkiksi parantuneena työ- ja toimintakykynä ja hoito- ja hoivatyön kuormittavuutta purkamalla.

Sailab – MedTech Finland ry:n kolme keskeisintä hallitusohjelmatavoitetta kaudelle 2023—2027 ovatkin seuraavat:

  • STM on nimettävä terveysteknologian vastuu- ja koordinaatioministeriöksi
  • Suomeen tarvitaan terveysteknologiastrategia, joka ohjaa hyvinvointialueita hyödyntämään ratkaisuja entistä paremmin
  • Luodaan terveysalan uusi kasvustrategia TEM:n alle

STM terveysteknologian sääntelyn ja viranomaistoiminnan vastuu- ja koordinaatioministeriöksi

Terveysteknologiaa säännellään ja valvotaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämä on hyvä asia, sillä terveysteknologian käyttötarkoitus on aina lääketieteellinen. Suomessa sääntely ja valvonta on ollut hajallaan. Tähän tarvitaan muutos.

Sääntely- ja valvontaviidakosta selkeyteen siirtyminen on myös terveydenhuollon ja potilaiden etu. Vastuuministeriön nimeäminen edistäisi merkittävällä tavalla myös terveysalan kasvustrategian tavoitteiden saavuttamista.

STM:n ohjaama terveysteknologiastrategia auttaa vastaamaan Suomen viheliäisiin haasteisiin

Hyvinvointialueet ovat merkittävien haasteiden edessä.

Terveysteknologian avulla voidaan vastata Suomen haasteisiin ja ongelmiin, kuten ikääntymiseen ja kestävyysvajeeseen. Se auttaa lisäämään työ- ja toimintakykyä, vähentää hoiva- ja hoitotyön kuormittavuutta, sujuvoittaa hoito- ja hoivapolkuja sekä edistää terveydenhuollon vihreään siirtymään.

Siksi Suomi tarvitsee strategian, jolla edistetään terveysteknologian hyödyntämistä. Strategian tarkoitus on nopeuttaa terveysteknologian ratkaisujen hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa valtakunnallisesti ja hyvinvointialueilla.

Luodaan terveysalan uusi kasvustrategia TEM:n alle

Kasvustrategia on konkreettinen ohjelma, joka resursoidaan riittävästi ja se toteutetaan yli ministeriörajojen. Kasvustrategiassa lisätään Invest in Finland –ajattelua ja ymmärretään terveysteknologian merkittävä potentiaali.

Valmistelu ja tavoite muodostetaan yhteistyössä Sitran, Lääketeollisuuden, Healthtech Finlandin ja Kemianteollisuuden kanssa.

Kaikki Sailab – MedTech Finland ry:n hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2023—2027 löydät täältä.