Nopeutetaan terveysteknologian T&K-toimintaa ja tiedon hyödyntämistä – kehitetään toisiolakia

Uutiset

Terveysteknologiayritysten mukaan Suomi on maailman kiinnostavin maa tutkimus- ja kehittämisinvestoinneille, eli T&K-investoinneille. Vetovoimatekijöitä ovat muun muassa korkea koulutus ja osaaminen, pitkälle edennyt digitalisaatio ja maailmanlaajuisesti merkittävä data.

Terveystietojen saatavuus, yhdistäminen ja käyttö ovat kriittisen tärkeitä, jotta sidosryhmät, kuten terveysteknologian toimiala, voivat tukea terveydenhuollon digitaalista muutosta ja kehittää innovatiivisia, turvallisia ja vaikuttavia ratkaisuja. Suomessa keskeinen laki sosiaali- ja terveystietojen käytöstä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osalta on niin kutsuttu toisiolaki.

Mahdollistetaan T&K-toiminta kehittämällä lainsäädäntöä

Suomessa toisiolaki on hankaloittanut ja hidastanut lääketieteellisen tutkimuksen toteuttamista, vaikkakin toisiolaki mahdollistaa rekisteritietojen yhdistämisen. Lailla ja sen toimivuudella on tärkeä vaikutus Suomen houkuttelevan aseman säilyttämisessä.

Toisiolakia ollaan muuttamassa. Tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskeva muutosesitys oli lausuntokierroksella kesällä. Terveysteknologian toimialan näkemyksistä voit lukea tarkemmin lausunnostamme.

  • Tutkimusorganisaatioiden ja yrityksien tulisi pystyä hyödyntää olemassa oleviaan tietoturvallisia ja tehokkaita käyttöympäristöjään eikä Suomessa tulisi olla tarvetta siirtää dataa erilliseen käyttöympäristöön. Kansallista ylisääntelyä tulee välttää, jotta muutosesityksen tavoitteet saavutetaan.
  • T&K-toimintaa voidaan vahvistaa myös yhteistyötä lisäämällä. Valtaosa toimialaselvitykseen vastanneista yrityksistä toteaa, että yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä pitäisi parantaa. Lainsäädäntöön tarvitaan selkeytystä, joka mahdollistaa yhteistyön.
  • Kansallisen lainsäädännön ja tulkintojen on oltava yhdenmukaisia EU:n linjojen ja oikeuden kanssa.

Investoinneista elinvoimaa Suomeen

Terveysalan tutkimus on kansainvälistä myös yli EU:n. Puolet Sailab – MedTech Finland ry:n toimialaselvitykseen (2021) vastanneista yrityksistä ilmoitti koko konsernin globaaleiksi T&K-menoiksi yli 100 miljoonaa euroa vuodessa.  Suomessa suorien tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien osuus on potentiaaliinsa verrattuna toistaiseksi erittäin pieni.

Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset valmistavat ja jakelevat 80 – 90% kaikesta Suomessa käytettävistä lääkinnällisistä laitteista. Yritykset työllistävät tällä hetkellä Suomessa noin 5 500 henkilöä. Valtaosa yrityksistä kuuluu konserneihin. Suomessa terveysteknologian T&K-budjetti oli vain 38 % toimialaselvitykseen vastanneista, ja investointeja tehtiin noin 8 miljoonaa euroa.

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten konsernien yhteenlaskettu liikevaihto on noin 500 miljardia euroa. Yritykset panostavat tutkimukseen ja tuotekehitykseen voimakkaasti. Yrityksissä käytetään keskimäärin 8 – 11 % liikevaihdosta T&K-toimintaan. Suomella olisi nyt erinomainen tilaisuus vahvistaa T&K-toimintaa kehittyvällä toimialalla ja kansainvälisellä kentällä. Lainsäädännön tulee tukea tätä mahdollisuutta.

Terveysteknologiastrategia vastaamaan haasteisiin

Sailab – MedTech Finland ry esittää hallitusohjelmatavoitteissaan, että Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen luodaan terveysteknologiastrategia nopeuttamaan terveysteknologian ratkaisujen hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa valtakunnallisesti ja hyvinvointialueilla. Strategia auttaa toteuttamaan uutta terveysalan kasvustrategiaa käytännön toimien ja ohjauksen avulla.