Digi-HTA:n vaikuttavuusarviointien painoarvo kasvaa

Uutiset

Terveydenhuollon menetelmien systemaattinen arviointi HTA (Health Technology Assessment) tähtää vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen. Suomessa arviointimenetelmien kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA. Yksikön tällä hetkellä merkittävin hanke on terveysteknologiaa koskeva digitaalisten ratkaisujen arvioimiseen tarkoitettu Digi-HTA. Kun tietoisuus vaikuttavuuden merkityksestä kasvaa digitaalisten ratkaisujen samalla yleistyessä, Digi-HTA:lla on yhä enemmän painoarvoa.

Digitaalisten hoitomuotojen arviointien saadessa lisää jalansijaa on tärkeää, että arviointiprosesseja kehitetään yhdessä yritysten kanssa. Sailab – MedTech Finland ry:n ja FinCCHTA:n yhteistyön myötä mahdollisuudet edistää arvopohjaista terveydenhuoltoa paranevat entisestään.

Arviointeja tulee kehittää yhteistyössä ja vapaaehtoisuuteen perustuen

Sailab – MedTech Finland ry:n mukaan Digi-HTA-arviointeja tulee kehittää yhteistyössä yritysten kanssa niin, että niiden asiantuntemus huomioidaan. Arviointien tulee olla vapaaehtoisia, jolloin ne parhaimmillaan tukevat vaikuttavuuden osoittamista, mutta eivät aseta ylimääräisiä esteitä markkinoillepääsyyn. Terveysteknologian ratkaisujen tuomista markkinoille ei tule vaikeuttaa myöskään vaatimalla kotimaisia ja suomenkielisiä referenssejä. Kansainvälisten ja englanninkielisten materiaalien hyväksyminen hyödyttää niin kotimaisia vientiyrityksiä kuin globaaleja toimijoitakin.

On erityisen tärkeää, että terveysteknologian erityispiirteet tunnistetaan arviointeja kehitettäessä. Arviointien ympärille ei tule rakentaa toimialalle sopimatonta hinnoittelu- ja korvausmekanismia. Sailab – MedTech Finland ry julkaisi aiemmin tänä vuonna linjapaperin, jossa kuvataan yhdistyksen näkemyksiä kattavasti. Jo tuolloin yhdistys esitti, että Digi-HTA voi tarkoituksenmukaisesti toteutettuna edistää arvopohjaista terveydenhuoltoa.

Arviointeja kehitetään tarkoituksenmukaisesti – tule kuulemaan lisää webinaariin

Terveysteknologiayritykset voivat onneksi olla tyytyväisiä suuntaan, johon FinCCHTA on kehittänyt Digi-HTA-arviointeja. Sailab – MedTech Finland ry:n kanssa käydyissä keskusteluissa yritysten asiantuntijuus on toivotettu lämpimästi tervetulleeksi. Arvioinnit perustuvat vapaaehtoisuuteen, painottuvat täysin uusiin ratkaisuihin ja hyväksyvät kansainväliset referenssit.

FinCCHTA:n toiminnasta, Digi-HTA-arvioinneista ja tulevasta yhteistyöstä kuullaan lisää torstaina 1.9. klo 8.00–9.30 järjestettävässä webinaarissa. Tilaa osallistumislinkki itsellesi tapahtumasivun kautta ja tule oppimaan lisää vaikuttavuusarviointien käytännöstä.