Terveysteknologia on diabeetikon terveyden tulevaisuus

Uutiset

Meistä varmasti jokainen tuntee jonkun, jolla on diabetes. Suomessa asuu puoli miljoonaa ihmistä, jotka sairastavat diabetesta. Sen useita eri tyyppejä yhdistävät häiriöt haiman insuliinintuotannossa ja pitkäaikaisesti kohonnut verensokeri.

Terveysteknologia on diabeetikon tukena päästä varpaisiin

Terveysteknologia on merkittävässä roolissa diabeteksen sekä siihen liittyvien lisäsairauksien tunnistamisessa ja hoidossa. Diabetesta sairastava ihminen voi hyötyä terveysteknologiasta kirjaimellisesti aina päästä varpaisiin, sillä sitä hyödynnetään aina silmien tutkimisesta jalkojen hoitoon. Pään ja varpaiden välille mahtuu myös paljon muita elämää helpottavia ja sen mahdollistavia ratkaisuja; dialyysit, diabeteksen diagnosoinnin välineet, verensokerin tarkkailun mahdollistavat sensorit, mittarit ja liuskat, insuliinipumppujärjestelmät, insuliinikynät ja -neulat, ihon- ja haavanhoito sekä proteesit ovat kaikki terveysteknologiaa.

Diabeteksen inhimillisiä haittoja voidaan vähentää yhteistyöllä ja terveysteknologiaa hyödyntämällä

Pitkäaikaissairauksia, kuten diabetesta, sairastavat ihmiset ovat oman sairautensa asiantuntijoita. Siksi on tärkeää, että heille järjestetään mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hoitoonsa ja hoitotarvikkeidensa valintaan. Myöskään pitkäaikaisen ja asiantuntevan hoitosuhteen tai yhdessä laaditun hoitosuunnitelman tärkeyttä ei voida koskaan korostaa liikaa.

Kuten lähes kaikki terveysteknologia, hankitaan myös diabetekseen liittyvät ratkaisut sekä koti- että ammattilaiskäyttöön yleensä julkisten hankintojen kautta. Sailab – MedTech Finland ry:n diabetesjaosto suosittelee seuraavia toimia terveysteknologian mahdollisuuksien lisäämiseksi sairauden hoidossa:

  • Otetaan käyttöön vahva markkinavuoropuhelu, jossa toimittajia ja käyttäjiä kuullaan
  • Varmistetaan diabeetikoille riittävä valinnan mahdollisuus valitsemalla useampia tasavertaisia toimittajia samaan kilpailutusryhmään
  • Luodaan malli, jossa potilas voi valita henkilökohtaiset tarpeensa huomioivat hoitovälineet useammasta tarjolla olevasta vaihtoehdosta
  • Painotetaan kokonaistaloudellisuutta ja vaikuttavuutta diabeteksen hoitoketjussa (ml. hankinnat) pelkän edullisen hinnan sijaan
  • Lisätään terveysteknologian ja innovaatioiden hyödyntämistä diabeteksen hoidossa ja osoitetaan niiden vaikuttavuus yhteistyössä THL:n kanssa
  • Toteutetaan valtakunnallinen ohjelma diabetesta sairastavien ja terveysteknologian hyödyntämisen alueellisen tasa-arvon lisäämiseksi hallituskaudella 2019-2023

Diabetesjaosto toimii yhteistyössä diabetesta sairastavien parhaaksi

Sailab – MedTech Finland ry:n diabetesjaosto haluaa tuoda esille ja korostaa terveysteknologian tärkeää roolia laadukkaassa ja kustannusvaikuttavassa diabeteksen hoidossa. Jaoston tavoitteena on edistää terveysteknologian käyttöönottoa, vahvistaa hyvää diabeteksen hoitopolkua ja lisätä tietoa hyvän hoidon ja hoitotasapainon vaikuttavuudesta. Jaosto toimii vahvassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Jaostoon ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenyritykset, jotka tarjoavat diabeteksen hoitoon liittyviä ratkaisuja. Jaoston seuraava kokous järjestetään 12.9.2022 kello 12-14 Teamsin välityksellä. Uudet ilmoittautumiset voi tehdä sähköpostitse jaoston puheenjohtajalle Tiina Pihkalalle (tiina.pihkala@medtronic.com) ja varapuheenjohtaja Mikael Rinnetmäelle (mikael@sensotrend.com).