Sailab – MedTech Finland ry ja FinCCHTA aloittavat yhteistyön

Uutiset

Sailab – MedTech Finland ry vieraili toukokuun lopussa Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa kansallisen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA:n luona. Tapaamisessa käytiin läpi FinCCHTA:n toimintaa ja tavoitteita sekä terveysteknologian toimialan intressejä. Samalla päätettiin, että yhdistys ja koordinaatioyksikkö ryhtyvät yhteistyöhön. Ensimmäinen yhteinen tilaisuus, jossa FinCCHTA pääsee esittelemään toimintaansa terveysteknologiayrityksillä ja keskustellaan yhteisestä käytännön toiminnasta, järjestetään 1.9.2022 klo 8.00.

FinCCHTA (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) tavoitteena on edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä Suomessa ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. FinCCHTAn keskeisiä tehtäviä ovat hoitoteknologioiden arviointityön koordinointi Suomessa, terveydenhuollon menetelmien arviointi, arviointitiedon julkaiseminen, kansainvälinen HTA-yhteistyö sekä   HTA-menetelmäkoulutuksen ja -tutkimuksen vahvistaminen.

HTA:lla tarkoitetaan terveydenhuollon menetelmien systemaattista arviointia. FinCCHTA:n toimista tällä hetkellä erityisesti Digi-HTA-arvioinnit koskettavat terveysteknologiayrityksiä. Sailab – MedTech Finland ry julkaisi aiemmin tänä vuonna linjapaperin, jossa esitettiin, että Digi-HTA voi tarkoituksenmukaisesti toteutettuna edistää arvopohjaista terveydenhuoltoa. Digi-HTA:n taustaa kuvataan tarkemmin linkin takana.

Yritysyhteistyö edistää toimialan intressien toteutumista

Sailab – MedTech Finland ry tavoitteet vaikuttavat tällä hetkellä toteutuvan Digi-HTA-prosessissa. Kehityssuunta on kohti EU:n sisämarkkinan kanssa linjassa olevaa kansainvälisyyttä tukevaa prosessia, joka painottuu uusiin ratkaisuihin. Digitaalisten ratkaisujen vieminen korvattavuusmekanismin piiriin ei ole FinCCHTA:n tavoitteena. Tämän lisäksi yksikkö toivottaa yritysyhteistyön ja yritysten asiantuntemuksen hyödyntämisen tervetulleiksi toiminnoiksi.

1.9. järjestettävään info- ja keskustelutilaisuuteen voi ilmoittautua tapahtumasivulta. Yhteisiä tilaisuuksia on todennäköisesti tiedossa myös lisää. Ensi alkuun on tarpeen, että yritykset pääsevät selville FinCCHTA:n toiminnasta ja FinCCHTA vastaavasti yritysten näkemyksistä. Yhteistyön muotoja suunnitellaan yhdessä kunkin osapuolen intressit huomioiden.