Ratkaisuja huoltosuhdekriisiin: hyvinvointialueita kannustetaan strategisiin terveysteknologian hankintoihin

Uutiset

Suomen huoltosuhde heikentyy väestön ikääntyessä. Samalla haasteenamme on syvenevä hoitajapula. Terveysteknologia voi toimia kriisissä ratkaisijan roolissa. Terveysteknologian ja digitalisaation kokonaisvaltainen hyödyntäminen vapauttaa hoitajien ja lääkäreiden aikaa ihmisten kohtaamiselle ja kuuntelemiselle. Se myös laskee raskaan työn kuormittavuutta. Lisäksi diagnostiikkaa, hoidollisuutta sekä seurantaa kehittämällä saadaan entistä nopeammin tarjottua ihmisille oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. Terveysteknologia mahdollistaa yhä useamman ikääntyneen turvallisen ja omaehtoisen elämän kotona tai palveluasunnoissa. Esimerkkejä on lukemattomia. Yhteistä niille kaikille on se, että terveysteknologian avulla siirretään terveydenhuollon painopistettä taloudellisesti ja inhimillisesti raskaasta hoidosta ja hoivasta ennaltaehkäisevään suuntaan.

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita ja in vitro – diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Lääkinnällisiä laitteita ovat esimerkiksi verenpainemittarit, sydäntahdistimet, proteesit tai vaikkapa haavanhoidon ja hammashoidon välineet. Samoin syövänhoitoon tai kuvantamiseen käytettävä huipputeknologia ja kirurgiset tuotteet. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla lääkinnällisillä laitteilla taas tutkitaan muun muassa veri- tai kudosnäytteitä. Terveysteknologian ratkaisut ovat kriittisiä terveydenhuollolle, sillä terveydenhuolto ei toimisi sekuntiakaan ilman terveysteknologiaa.

Hyvinvointialueiden merkitys kasvaa, painopiste arvopohjaiseen terveydenhuoltoon

Terveysteknologian laajemman hyödyntämisen vuoksi terveydenhuollon hankintoja ja tavoitteita tulee kehittää arvopohjaisesti. Yli 80 % Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksistä arvioi, että terveysteknologian julkiset hankinnat tehdään vain halvan hinnan perusteella. Tämä on suuri haaste, sillä usein yksikköhinnaltaan halvin ratkaisu ei takaa parasta terveyshyötyä. Tähän on oivallinen mahdollisuus puuttua, nyt kun uudet hyvinvointialueet laativat parhaillaan palvelustrategioitaan.

”Terveysteknologian hyödyntämistä ja hankintoja tulisi hyvinvointialueilla kehittää strategisena toimintana”, toteaa toimitusjohtaja Laura Hollanti, Sailab – MedTech Finland ry:stä.

”Tämä tukee arvopohjaisen terveydenhuollon rakentamista ja palvelulupauksen täyttämistä. Kun terveysteknologia ymmärretään osaksi terveydenhuoltoa, voidaan sen hankintakin perustaa tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Siis siihen, mitä arvoa potilaalle ja yhteiskunnalle todella tuotetaan. Näin tehdyt valinnat ovat pitkässä juoksussa myös kokonaisuutena edullisimpia”, Hollanti jatkaa.

Hyvinvointialueille käyttöön uusia menetelmiä terveysteknologian käytön edistämiseksi

Ikäihmisten hoivassa ja hoidossa käytettävän terveysteknologian määrää on kasvatettava. Samalla on ymmärrettävä, että ikääntyvä väestö koostuu erilaisista yksilöistä, joilla on erilaisia tarpeita.  Tästä syystä Sailab – MedTech Finland ry ehdottaa hyvinvointialueille palvelusetelin käytön laajentamista. Yhdistyksen mielestä apuvälineiden hankintaa varten voisi ottaa käyttöön palvelusetelin, jolla apuvälinettä̈ tarvitseva voi itse valita yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivan ratkaisun.

”Lisäksi tulemme tavoittelemaan Suomen hallitusohjelmaan 2023-2027 sitä, että kuluttajamarkkinoilta ostettavien lääkinnällisten laitteiden arvonlisävero poistetaan”, toimitusjohtaja Hollanti kertoo. ”Meidän on varmistettava, että ratkaisuja on saatavilla jatkossakin ihmisten omiin tarpeisiin.

Edellä mainittuja keinoja elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu tarkemmin Sailab – MedTech Finland ry:n julkaisemassa elinkeinopolitiikan linja-asiakirjassa. Linja-asiakirja on luettavissa täältä.